Jak się zapisać do harcerstwa?

Jakiej szukać drużyny?

System wychowawczy w ZHP oparty jest o metodykę dostosowaną do różnych grup wiekowych. Najmłodsze dzieci, w wieku 6-10 lat działają w gromadach zuchowych. Starsi – działający w drużynach harcerskich – dzielą się na 3 grupy wiekowe: harcerze (10-13 lat), harcerze starsi (13-16 lat) i wędrownicy (16-25 lat). W niektórych drużynach występuje także podział na drużyny męskie i żeńskie.

Gdzie szukać drużyny?

Gromady zuchowe i drużyny harcerskie najczęściej zrzeszają dzieci z konkretnej szkoły, choć nie jest to żelazna reguła. Dlatego chcąc zapisać dziecko do ZHP najlepiej rozpocząć od szkoły, w której się uczy. Przygotowaliśmy Mapę Harcerskiej Aktywności w naszym hufcu. Znajdą też tam Państwo kontakt do osoby prowadzącej daną drużynę. W każdej chwili można też zwrócić się po informacje bezpośrednio do Komendy Hufca. 

Harcerska mapa

Mapa Harcerskiej Aktywności

Kliknij na mapkę, aby zobaczyć gdzie działamy.

Formalności

Po wyborze drużyny, do której chcą Państwo zapisać dziecko, warto umówić się z drużynową/ym i udać się wraz z dzieckiem na pierwszą zbiórkę. Będą mogli Państwo wówczas zobaczyć, jak wygląda praca z drużyną, gdzie i w jakich warunkach odbywają się zbiórki. Ważne jest by poznać instruktora i porozmawiać z nim o dziecku. Opowiedzieć co lubi robić, jakie są jej/jego marzenia, ambicje, czy ma jakieś obawy, ale także przekazać istotne informacje, które ułatwią harcerskiemu wychowawcy pracę z dzieckiem.

Pierwsze zbiórki to nic zobowiązującego. Dziecko ma poznać nowe otoczenie i samo zdecydować, czy dobrze się w nim czuje i czy chce kontynuować harcerską przygodę. Początkowo dziecko przyjmowane jest jako okres próbny. Jeśli się zaaklimatyzuje, drużynowy podejmuje decyzję o oficjalnym przyjęciu go do drużyny. Do tego czasu nie ma potrzeby kupować dziecku pełnego umundurowania. Warto poczekać z tym do zakończenia okresu próbnego, gdy dziecko będzie już pewne, że taka forma mu odpowiada.

Członkostwo w drużynie jest całkowicie dobrowolne, wymaga jednak pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP. Każdy wyjazd drużyny poza miejsce zamieszkania musi być dodatkowo zgłoszony przez instruktora w Komendzie Hufcu, co wymaga przedstawienia listy uczestników. W takiej sytuacji drużynowy powinien również otrzymać od Państwa pisemną zgodę na udział dziecka w danym wyjeździe.

Składki

ZHP ma formę stowarzyszenia i przynależność do niego wiąże się z koniecznością opłacania składki członkowskiej, którą przeznaczamy na cele statutowe całego Związku. Poza składką obowiązkową występuje także składka zadaniowa, która wiąże się głównie z organizacją rajdów, biwaków czy obozów.