2013 - Zjazd Nadzwyczajny Hufca

W styczniu 2013 r. hufiec organizuje 21. Finał WOŚP.

W dniu 16 lutego 2013 r. Zjazd Hufca ZHP Otwock wybrał nową komendę hufca w składzie:

  • hm. Tomasz Grodzki - komendant
  • Dominika Rodenko - skarbnik
  • hm. Iza Łabudzka - zastępca ds. pracy z kadrą
  • phm. Michał Łabudzki - zastępca ds. programu
  • pwd. Tomek Kepka - zastępca ds. kwatermistrzowskich
  • hm. Sylwia Rafał - członek komendy
  • hm. Urszula Bugaj - członek komendy
  • pwd. Piotr Kostrzewa - członek komendy