227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Wszystkie informacje jakie na temat losów otwockiego harcerstwa w czasie wojny zostały zebrane i zaprezentowane na stronie www.rojsosny.otwock.zhp.pl.