227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Urodził się 17 lutego 1965 r. w Otwocku. Do ZHP wstąpił w 1976 r. – 14 DH im Aleksandra Dawidowskiego w Szczepie przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdrze. W 1982r założył 63 ŚDH im. mjr Hubala przy Klubie Osiedlowym „Perła” w Otwocku.

W okresie 02.01.83 - 16.06.87 r. – Członek Rady Hufca w Otwocku. W tym czasie (01.01.84-17.06.85 r.) był też kierownikiem Referatu Harcerskiego Hufca ZHP w Otwocku oraz (27.10.84 - 20.10.86) członkiem Komendy Hufca ZHP Otwock.

Od 25.01.85 – członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP.

W latach 1988 - 1992 r. był Komendantem Hufca ZHP w Otwocku.

Od stycznia do sierpnia 1993 r. był instruktorem ds. organizacyjnych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „GŁODÓWKA” na Polanie Głodówka k. Bukowiny Tatrzańskiej. Był instruktorem Kręgu Seniorów Głównej Kwatery ZHP.

Stopnie instruktorskie:

  • Organizator - 04.04.1981 r.
    Przewodnik – 25.06.1982 r.
    Podharcmistrz – 12.10.1984 r.
    Harcmistrz – 30.12.1986 r.