Cichecki Mateusz

Cichecki Mateusz
pwd. Mateusz Cichecki HO. W harcerstwie od 2006 roku.

W drużynie przez 3 lata był przybocznym.

Od roku 2014 pełni funkcję drużynowego 5 Drużyny Harcerskiej LEŚNI, a od 2016 roku także funkcję Komandora Harcerskiego Klubu Specjalnościowego Airsoftowego KALIBER 7,62.

Ukończył kursy m.in.: wychowawców, drużynowych, podharcmistrzowski oraz kurs kadry kształcącej.

Bardzo aktywnie udziela się w "5-tym Żywiole" - wydziale specjalności Chorągwi Stołecznej ZHP.

Zawsze entuzjastycznie i z uśmiechem patrzy w przyszłość.