227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 

phm Marek Milińskihm Urszula BugajPowołana przez Komendę Hufca i zatwierdzona rozkazem z dnia10 maja 1986 r. została wpisana do rejestru Naczelnictwa Poczt Harcerskich 13 czerwca 1986 r.

Pierwszym naczelnikiem PH, od czerwca 1986 r. do stycznia 1987 r. był mianowany phm Marek Miliński. Następnie, od lutego 1987 r. naczelnikiem została hm Bugaj Urszula, która pełniła tą funkcję do 2018 r.

 

Poczta działa samodzielnie.

Na przestrzeni prawie 30-letniej działalności PH 75 Otwock zapisała się zarówno w harcerstwie, jak również w dziejach miasta wieloma ciekawymi przedsięwzięciami i projektami, związanymi m.in. z udziałem i obsługą Stołecznych Spotkań z Piosenką Harcerską, promocją miasta Otwocka z okazji 70-lecia nadania praw miejskich, obchodami 50-lecia Powstania Warszawskiego (kartka naszej PH zdobi gablotę Muzeum Powstania), obsługą Zlotu Polaków we Francji w Osny k. Paryża, prezentacją przez PH dorobku harcerstwa polskiego w Istrze k. Moskwy, ekspozycjami wydawniczymi pod egidą PH w niemieckim Lennestadt.

Nasza Poczta Harcerska otrzymała akredytację na Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Zegrzu w 1995 r. Uczestniczyliśmy także w Światowym Zlocie harcerstwa Polskiego w Gnieźnie w 2000 r.

Na uwagę zasługuje działalność programowa i wychowawcza PH, którą rozwijano zarówno wśród zuchów (m.in. zaprojektowano i wydano komplet kartek pocztowych obrazujących Prawo Zucha, opracowano sprawności zuchowe), jak również harcerzy i instruktorów. Współpracowano w zakresie programowym z Wydziałem Specjalności w GK ZHP i Komendzie Chorągwi Stołecznej. Instruktorzy Poczty brali udział w Centralnym Obozie Szkoleniowym Poczt Harcerskich w Perkozie.

Naczelniczka Poczty Harcerskiej stale współpracuje z redakcją Pocztowych Komunikatów wydawanych kwartalnie.

 

Poczta posiada kronikę, album z własnymi wydawnictwami oraz odrębny album wydawnictw pochodzących z wymiany

 

Obecnie nie ma w naszych harcerskich szeregach nikogo z tamtych pocztowców, ale być może powrócą do nas wiedzeni chęcią przypomnienia własnych dokonań, powspominania i skuszenia się do ponownego działania na pocztowej niwie. Zatem zapraszamy Cię Kasiu, Aniu, Jacku, Beatko, Marku, Sylwio, Edyto...Wracajcie!

 

Adres do macierzystego hufca
ul. Poniatowskiego 10,

05-400 Otwock, tel. 22 779 23 73

Chorągiew Stołeczna ZHP