123 Specjalnościowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska

123 Specjalnościowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska ,,Wędrowne Ptaki”

Od lat działamy w poziomie harcerskim i starszoharcerskim, a wszystko zaczęło się w Sobieszewie 2003 roku, kiedy  to z inicjatywy Kręgu Starszyzny Harcerskiej  „Srebrne Sznury” zorganizowano obóz - kolonię dla niezrzeszonej w ZHP młodzieży z terenu miasta Otwocka. Na obozie, który nazwaliśmy ,,Wielką Wakacyjną Wędrówką”  były apele, musztra, porządki  w pokojach, śpiewy, wędrówki, zaślubiny i kąpiele w morzu. To wszystko na bardzo wysokim poziomie i był to sygnał, że tej młodzieży nie można tak po prostu pożegnać z końcem obozu i trzeba ją jakoś zorganizować.  12.11.2003 roku rozkazem komendanta hufca powołano „Naszą” próbną drużynę harcerską.. Kolejnym wydarzeniem w historii była pierwsza wędrówka w dniu 17.01.2014 r. „Przez Puszczę Osiecką”. Trasa wynosiła 17 kilometrów. Do dnia dzisiejszego Wędrowne Ptaki przewędrowały 2000 km.  Przełom kwietnia i maja 2004 przyniósł nam  (drużynie próbnej) znaczący sukces w postaci I miejsca w imprezie znanej w Otwocku pod nazwą MORS (Marsz Otwockich Rad Starszych). 6 maja 2004 r.- Komendant Hufca dh. Tomasz Grodzki rozkazem zamyka okres próbny i nadaje numer oraz nazwę naszej drużynie! Od tego dnia jesteśmy 123 Drużyną Harcerską „Wędrowne Ptaki”. 123 bo harcerze wywodzili się z Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 3. Później „zaskoczyliśmy”, że 123 to też liczba lat jakie Polska wycierpiała pod zaborami, więc ten fakt historyczny Wędrowne Ptaki znają doskonale.

Rok harcerski rozpoczynamy i kończymy  biwakami pod namiotami w Woli Karczewskiej k/Otwocka. Ulubionego niegdyś miejsca biwakowania otwockich harcerzy, które to miejsce wydobyliśmy z zapomnienia karczując krzaki i jeżyny. Ten zakątek nazwaliśmy „Gniazdem Wędrownych Ptaków”. Ostatnia niedziela września to zmagania w Rajdzie „Szlakami Walk Grupy Kampinos AK” (I miejsce w roku 2013). W październiku bierzemy udział w dość męczącym dwudniowym ,,Rajdzie Palmiry”. W styczniu wędrujemy do grobu Powstańców Styczniowych 1863. Dwa razy w lutym byliśmy uczestnikami rajdu „Olszynka Grochowska”.  Począwszy od wiosny 2008 roku (już pięciokrotnie) organizujemy biwaki zwane też Małymi Pielgrzymkami Drużyny do Rudy Talubskiej i Sanktuarium Maryjnego w Górkach (rajd z pełnym oporządzeniem). Maj to udział w Pielgrzymce harcerzy ZHP na Jasną Górę. W czerwcu 4 razy już gościliśmy na Rajdzie Radziejewskim (I miejsce w roku 2014), teraz będzie piąty i mamy nadzieję, że nie ostatni. Miejsce letniego i zimowego wypoczynku to malownicze miasteczko o nazwie Lewin Kłodzki gdzie w 2005r udało się nam spotkać z niezapomnianą Violettą Villas. W dniach 14-16.04.2010 roku pełniliśmy warty w Belwederze przy trumnie dh. Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Polski na Uchodźstwie. I tak mija 17 rok istnienia  drużyny. Ten wiek w ogromnej części jest zasługą przybocznej dh. pwd. Beaty Bany, która „potrafi” jako nauczycielka „przekonać” swoich uczniów, że warto jest wstąpić do harcerstwa, a uczniowie to czynią i są później zadowoleni.

Tworzymy zgrany zespół. W naszych działaniach łączymy dyscyplinę z dobrą atmosferą i pogodą ducha! Zawsze uśmiechnięci i gotowi do działania przemierzamy harcerskie szlaki.