227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Harcerstwo to coś więcej niż ruch społeczny i wychowawczy. To przygoda, która uczy i rozwija. To zdobywanie umiejętności, przydatnych w codziennym życiu. Kształtowanie charakteru i zdolności pracy w grupie.

Powstała przy Szczepie 69-tych Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Świder”, drużyna harcerska do dziś tworzy dogodną atmosferę dla rozwoju młodzieży, pozwalając jej na zdobycie doświadczenia oraz zawarcia przyjaźni (być może nawet na całe życie).

Jest to jednostka założona przez druha podharcmistrza Łukasza Lutoborskiego, który również jest założycielem naszego Szczepu. Harcerze uczestniczyli w wielu akcjach charytatywnych oraz wyjeżdżali na biwaki. Dostali szansę usamodzielnienia się oraz doskonalenia swoich sprawności.

Kolejnym drużynowym był druh Tomasz Lutoborski. Sprawował on funkcję drużynowego do września 2014 roku, przekazując stery druhnie Agacie Galbarskiej.

„Azymut” to grupa wspaniałych młodych ludzi, potrafiących dzielić się sobą i swoim dobrem. To fantastyczna młodzież, która potrafi się zmobilizować i zdyscyplinować, ale również umie cieszyć się życiem i tym co od niego dostaje.