Dane hufca

Wszystkie zakupy dokonywane w imieniu hufca i jednostek podległych muszą być rozliczane na podstawie dowodu zakupu. Najczęstszym dowodem jest faktura VAT.

Dane do faktur:

Chorągiew Stołeczna ZHP
01-067 Warszawa
ul. Piaskowa 4
NIP: 527-252-61-38

Faktury przed zaksięgowaniem powinny zostać opisane na odwrocie. W opisie powinna pojawić się informacja przez kogo, kiedy i w jaki sposób dany zakup został spożytkowany. Pod opisem musi znaleźć się czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za dokonanie zakupu.


Hufiec posługuje się następującymi numerami:

- NIP: 527-252-61-38,

- REGON: 140786064,

- KRS: 0000268913.