227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 30 czerwca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.6 / 2018

 

7.    Mianowania instruktorów

7.1.    Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 czerwca 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Natalię Gołębiewską (opiekun: phm. Przemysław Janczuk)

7.2.    Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Piotrowi Przeździeckiemu (opiekun: phm. Przemysław Janczuk).

7.2.2.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Julii Grodzkiej (opiekun: hm. Tomasz Grodzki).

7.4.    Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 czerwca 2018 r. otwieram pwd. Agacie Galbarskiej próbę na stopień podharcmistrzyni (opiekun: hm. Tomasz Grodzki).

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 23 czerwca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.5 / 2018

Zuchny i Zuchy,
Druhny i Druhowie,

Za nami pracowity i obfity w wydarzenia rok harcerski 2017/2018. Już za chwilę zapakujecie plecaki i ruszycie na obozy po harcerską przygodę. W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy uczestniczyliście w wielu zbiórkach, grach i wspólnych ogniskach. Poznaliście techniki harcerskie, które wykorzystacie nie tylko na obozach ale i w życiu. Wiele drużyn rozbudowało swoje składy, instruktorzy kształcili się i zdobywali stopnie. Uczestniczyliśmy w wielu imprezach miejskich, włączaliśmy się do współpracy z innymi organizacjami.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie kadr drużyn, szczepów i zespołów hufcowych. Dziękuję Wam za poświęcony czas, pomysły i często ciężką pracę. Dzięki Wam nasz Hufiec ciągle się rozwija. Dziękuje również, wszystkim naszym Przyjaciołom, Rodzicom oraz naszym Rodzinom za ich wsparcie i okazywaną pomoc i wyrozumiałość.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 czerwca 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Sandrę Maciak (opiekun hm. Magdalena Grodzka).

 Otwock, 22 czerwca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.4 / 2018

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Zuzannie Smolińskiej (opiekun phm. Adam Żórawski).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Klaudii Burkowskiej (opiekun hm. Sylwia Rafał).

9. Przydział służbowy

9.1. Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

9.1.1. Przydział służbowy do Hufca ZHP Otwock otrzymuje druh Zbigniew Bugaj.
9.1.2. Przydział służbowy do Hufca ZHP Otwock otrzymuje druh Tomasz Kuczyński.

 Otwock, 9 maja 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.3 / 2018

1.    Zarządzenia i informacje
1.2.    Informacje
1.2.1.   Uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca w dniu 23 maja 2018 r.:

  • pwd. Pacuła Jakub – przyboczny 69 DH "Zarzewie",
  • phm. Ptasznik Karolina – członkini Komisji Stopni Instruktorskich.

2.    Hufiec
2.1.    Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1.   Zwalniam z funkcji członków Zespołu Kadry Kształcącej druhów:

  • phm. Kostrzewa Piotr,
  • phm. Majkowski Paweł,
  • phm. Ptasznik Karol.

 Otwock, 27 kwietnia 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 2 / 2018

 

1.    Zarządzenia i informacje

1.2.    Informacje

1.2.1.   Informuję o uchwale Komendy Hufca ZHP Otwock z dnia 18 kwietnia 2018 r. zwołującej na dzień 23 maja 2018 r. Nadzwyczajny Zjazd Hufca. Zjazd rozpocznie się o godzinie 19:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.

Zjazd zwoływany jest w celu wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi.

1.2.2    Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze:

 Otwock, 7 marca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 1 / 2018

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.15/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.:

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP nr 52/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie odznaczenia Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”:

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: Chorągiew Stołeczna ZHP (...)

• hm. Izabela ŁABUDZKA
• hm. Magdalena GRODZKA
• hm. Sylwia RAFAŁ

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: Chorągiew Stołeczna ZHP (...)

• phm. Michał ŁABUDZKI

 Otwock, 24 listopada 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 10 / 2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Sprawozdawczy Hufca w dniu 25 listopada 2017 r.:

  • Cyra Jakub – drużynowy 69 DH „Świt”,
  • pwd. Falińska-Urbaniak Ilona – członkini Komisji Rewizyjnej Hufca,
  • Gołębiewska Natalia – drużynowa 224 drużyny harcerskiej „Niepowtarzalni”,
  • Kalińska Aleksandra – drużynowa 1 próbnej gromady zuchowej w Woli Karczewskiej,
  • Krawczyk Julia – drużynowa próbnej 69 Gromady Zuchowej „Nibylandia”.

 Otwock, 29 października 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 9 / 2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwale Komendy Hufca ZHP Otwock z dnia 4 października 2017 r. zwołującej na dzień 25 listopada 2017 r. Zjazd Sprawozdawczy Hufca. Zjazd rozpocznie się o godzinie 15:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.
1.2.2 Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze:

 Otwock, 23 września 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 8 / 2017

Witam wszystkich w nowym roku harcerskim. Cieszę się, że możemy się znowu spotkać i wspólnie świętować to wydarzenie. Życzę Wam wielu wspaniałych przygód na zbiórkach i biwakach, a Waszym drużynowym życzę wspaniałych pomysłów i wytrwałości w instruktorskiej pracy.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny 123 Drużynie Wędrowniczej.
3.2.2. Otwieram okres próbny 77 Drużynie Starszoharcerskiej „Nieśmiertelni” działającej w Szczepie NIE.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druhnę Martę Zbysińską drużynową 123 Drużyny Wędrowniczej.
3.3.2. Mianuję druha Piotra Przeździeckiego drużynowym 77 Drużyny Starszoharcerskiej „Nieśmiertelni”. Opiekunem drużyny mianuję phm. Przemysława Janczuka.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały druhnom phm. Aleksandrze Łysik oraz Julii Krawczyk za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie wyjazdowego spotkania funkcyjnych naszego hufca.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 3 września 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 7 / 2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na zbiórkę wyborczą rejonu hufców w dniu 17 września 2017 r. w Sulejówku (ul. 3 Maja 21):
(rozpoczęcie o godz. 17:00)
• phm. Bany Michał – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
• hm. Bugaj Urszula – członkini Komisji Stopni Instruktorskich, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75,
• Celińska Sandra – drużynowa 77 DH "Niewymierni",
• pwd. Cichecki Mateusz – drużynowy 5 DH „Leśni”, Przewodniczący Harcerskiego Klubu Specjalnościowego „Kaliber”
• Cyra Jakub – drużynowy 69 DH „Świt”,
• pwd. Dębecki Bartek – drużynowy 3 drużyny harcerzy starszych w Józefowie,
• Dobrzyński Paweł – kapelan hufca,