227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 9 maja 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.3 / 2018

1.    Zarządzenia i informacje
1.2.    Informacje
1.2.1.   Uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca w dniu 23 maja 2018 r.:

  • pwd. Pacuła Jakub – przyboczny 69 DH "Zarzewie",
  • phm. Ptasznik Karolina – członkini Komisji Stopni Instruktorskich.

2.    Hufiec
2.1.    Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1.   Zwalniam z funkcji członków Zespołu Kadry Kształcącej druhów:

  • phm. Kostrzewa Piotr,
  • phm. Majkowski Paweł,
  • phm. Ptasznik Karol.

 Otwock, 27 kwietnia 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 2 / 2018

 

1.    Zarządzenia i informacje

1.2.    Informacje

1.2.1.   Informuję o uchwale Komendy Hufca ZHP Otwock z dnia 18 kwietnia 2018 r. zwołującej na dzień 23 maja 2018 r. Nadzwyczajny Zjazd Hufca. Zjazd rozpocznie się o godzinie 19:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.

Zjazd zwoływany jest w celu wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi.

1.2.2    Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze:

 Otwock, 7 marca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 1 / 2018

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.15/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.:

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP nr 52/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie odznaczenia Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”:

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: Chorągiew Stołeczna ZHP (...)

• hm. Izabela ŁABUDZKA
• hm. Magdalena GRODZKA
• hm. Sylwia RAFAŁ

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: Chorągiew Stołeczna ZHP (...)

• phm. Michał ŁABUDZKI

 Otwock, 24 listopada 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 10 / 2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Sprawozdawczy Hufca w dniu 25 listopada 2017 r.:

  • Cyra Jakub – drużynowy 69 DH „Świt”,
  • pwd. Falińska-Urbaniak Ilona – członkini Komisji Rewizyjnej Hufca,
  • Gołębiewska Natalia – drużynowa 224 drużyny harcerskiej „Niepowtarzalni”,
  • Kalińska Aleksandra – drużynowa 1 próbnej gromady zuchowej w Woli Karczewskiej,
  • Krawczyk Julia – drużynowa próbnej 69 Gromady Zuchowej „Nibylandia”.

 Otwock, 29 października 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 9 / 2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwale Komendy Hufca ZHP Otwock z dnia 4 października 2017 r. zwołującej na dzień 25 listopada 2017 r. Zjazd Sprawozdawczy Hufca. Zjazd rozpocznie się o godzinie 15:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.
1.2.2 Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze:

 Otwock, 23 września 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 8 / 2017

Witam wszystkich w nowym roku harcerskim. Cieszę się, że możemy się znowu spotkać i wspólnie świętować to wydarzenie. Życzę Wam wielu wspaniałych przygód na zbiórkach i biwakach, a Waszym drużynowym życzę wspaniałych pomysłów i wytrwałości w instruktorskiej pracy.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny 123 Drużynie Wędrowniczej.
3.2.2. Otwieram okres próbny 77 Drużynie Starszoharcerskiej „Nieśmiertelni” działającej w Szczepie NIE.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druhnę Martę Zbysińską drużynową 123 Drużyny Wędrowniczej.
3.3.2. Mianuję druha Piotra Przeździeckiego drużynowym 77 Drużyny Starszoharcerskiej „Nieśmiertelni”. Opiekunem drużyny mianuję phm. Przemysława Janczuka.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały druhnom phm. Aleksandrze Łysik oraz Julii Krawczyk za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie wyjazdowego spotkania funkcyjnych naszego hufca.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 3 września 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 7 / 2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na zbiórkę wyborczą rejonu hufców w dniu 17 września 2017 r. w Sulejówku (ul. 3 Maja 21):
(rozpoczęcie o godz. 17:00)
• phm. Bany Michał – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
• hm. Bugaj Urszula – członkini Komisji Stopni Instruktorskich, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75,
• Celińska Sandra – drużynowa 77 DH "Niewymierni",
• pwd. Cichecki Mateusz – drużynowy 5 DH „Leśni”, Przewodniczący Harcerskiego Klubu Specjalnościowego „Kaliber”
• Cyra Jakub – drużynowy 69 DH „Świt”,
• pwd. Dębecki Bartek – drużynowy 3 drużyny harcerzy starszych w Józefowie,
• Dobrzyński Paweł – kapelan hufca,

 Otwock, 24 czerwca 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 6 / 2017

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Na podstawie uchwały Komendy Hufca ZHP w Otwocku nadaję Honorową Odznakę Zasłużony dla Hufca ZHP Otwock:
• druhnie phm. Aleksandrze Łysik,
• druhowi phm. Przemysławowi Janczukowi,
• druhowi phm. Pawłowi Majkowskiemu,
• druhowi phm. Karolowi Ptasznikowi,
• druhowi phm. Adamowi Żórawskiemu.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 24 czerwca 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 5 / 2017

Rok harcerski dobiegł końca. Spotykamy się na uroczystym apelu, aby podsumować i zakończyć naszą całoroczną pracę. Wiem, że już teraz myślicie o nadchodzących koloniach i obozach.
Miniony rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń, z których czerpaliście doświadczenie, radość i energię do kolejnych zadań.
Życzę Wam bezpiecznych wakacji. Aby obfitowały w wiele niezapomnianych wrażeń. Aby obozy i kolonie przebiegły szczęśliwie i trwały jak najdłużej. Abyście naładowali akumulatory na kolejny harcerski rok.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Przyjmuję z dniem 18 maja 2017 r. rezygnację phm. Karola Ptasznika z funkcji członka Komendy Hufca. Życzę Ci Karolu pomyślności i wytrwałości w nowych działaniach.
1.2.2 Informuję o decyzji Komendy Hufca z dnia 19 maja 2017 w sprawie uzupełnienia składu Komendy o druhnę pwd. Aleksandrę Sikorę.

 Otwock, 17 maja 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 4 / 2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję o decyzji Komendy Hufca z dnia 11 maja 2017 w sprawie uzupełnienia składu Komendy o druha phm. Przemysława Janczuka.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.2. Otwieram okres próbny 224 Drużynie Harcerskiej „Niepowtarzalni” działającej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku (Szczep „NIE”).

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuję Natalię Gołębiewską drużynową próbnej 224 Drużyny Harcerskiej „Niepowtarzalni” (opiekun drużyny phm. Przemysław Janczuk).