227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 12 grudnia 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.10 / 2018

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości decyzję Komendy Hufca z dnia 25 września 2018 r. o uzupełnieniu swojego składu o pwd. Natalię Olpińską.

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 25 października 2018 r. Komendę Kursu Drużynowych „Szkoła Wodzów” w składzie:

 • phm. Aleksandra Łysik - komendantka kursu,
 • Michał Kaliszewski – zastępca komendantki ds. organizacyjnych,
 • hm. Izabela Łabudzka – zastępca komendantki ds. programowych,
 • hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
 • pwd. Aleksandra Mądra – instruktor programowy,
 • pwd. Bartosz Dębecki – instruktor programowy.

 Otwock, 22 września 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.9 / 2018

Witam wszystkich po wakacjach. Stoimy na apelu rozpoczynającym rok harcerski. Życzę Wam wielu niezapomnianych chwil i realizacji marzeń.

Waszym drużynowym życzę wspaniałych pomysłów i wytrwałości w realizacji planów.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały 123 SWDH oraz drużynowemu phm. Michałowi Banemu za reprezentowanie hufca podczas uroczystości patriotycznych.

12.2. Na wniosek drużynowego 123 SWDH phm. Michała Banego udzielam pochwały druhnom i druhom za udział w uroczystościach patriotycznych:

 • pionierka Fenik Jadwjga,
 • wywiadowca Głębocki Dominik,
 • tropicielka Głębocka Natalia,
 • młodzik Szerega Jakub,
 • Jaworska Magdalena,
 • Lechniak Malwina,
 • Maliszewska Natalia.

12.2. Na wniosek kwatermistrza hufca pwd. Marcina Janusa – Wyglądały udzielam pochwały osobom zaangażowanym w prace w bazie obozowej w Przerwankach:

 • Kaliszewski Michał,
 • pwd. Kozioł Magdalena,
 • Kocielnik Anna,
 • Długosz Katarzyna,
 • Trzciński Adam,
 • Jagodziński Piotr,
 • phm. Majewski Robert.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 21 września 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.8 / 2018

 

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Przyjmuję rezygnację phm. Pawła Majkowskiego z funkcji członka Komendy Hufca. Dziękuję Pawłowi za jego zaangażowanie w pracę i życzę zrealizowania nowych zadań.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję pwd. Magdalenę Kozioł namiestniczką zuchową. Życzę Ci Magdo realizacji zadań jakie przed Tobą stoją.

 Otwock, 9 lipca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.7 / 2018

 

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Po pozytywnej weryfikacji stopnia przez Komisję Stopni Instruktorskich w dniu 1 lipca 2018 r. przyjmuję w poczet instruktorów phm. Tomasza Kuczyńskiego.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 6/2018 z dnia 30 czerwca 2018 r. w punkcie 7.2.1 błędnie podano informację o opiekunie próby. 

Było: „7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Piotrowi Przeździeckiemu (opiekun: phm. Przemysław Janczuk).”

Powinno być: „7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Piotrowi Przeździeckiemu (opiekun: phm. Michał Łabudzki).”

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 30 czerwca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.6 / 2018

 

7.    Mianowania instruktorów

7.1.    Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 czerwca 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Natalię Gołębiewską (opiekun: phm. Przemysław Janczuk)

7.2.    Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Piotrowi Przeździeckiemu (opiekun: phm. Przemysław Janczuk).

7.2.2.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Julii Grodzkiej (opiekun: hm. Tomasz Grodzki).

7.4.    Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 czerwca 2018 r. otwieram pwd. Agacie Galbarskiej próbę na stopień podharcmistrzyni (opiekun: hm. Tomasz Grodzki).

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 23 czerwca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.5 / 2018

Zuchny i Zuchy,
Druhny i Druhowie,

Za nami pracowity i obfity w wydarzenia rok harcerski 2017/2018. Już za chwilę zapakujecie plecaki i ruszycie na obozy po harcerską przygodę. W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy uczestniczyliście w wielu zbiórkach, grach i wspólnych ogniskach. Poznaliście techniki harcerskie, które wykorzystacie nie tylko na obozach ale i w życiu. Wiele drużyn rozbudowało swoje składy, instruktorzy kształcili się i zdobywali stopnie. Uczestniczyliśmy w wielu imprezach miejskich, włączaliśmy się do współpracy z innymi organizacjami.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie kadr drużyn, szczepów i zespołów hufcowych. Dziękuję Wam za poświęcony czas, pomysły i często ciężką pracę. Dzięki Wam nasz Hufiec ciągle się rozwija. Dziękuje również, wszystkim naszym Przyjaciołom, Rodzicom oraz naszym Rodzinom za ich wsparcie i okazywaną pomoc i wyrozumiałość.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 czerwca 2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Sandrę Maciak (opiekun hm. Magdalena Grodzka).

 Otwock, 22 czerwca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.4 / 2018

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Zuzannie Smolińskiej (opiekun phm. Adam Żórawski).
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 czerwca 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Klaudii Burkowskiej (opiekun hm. Sylwia Rafał).

9. Przydział służbowy

9.1. Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP

9.1.1. Przydział służbowy do Hufca ZHP Otwock otrzymuje druh Zbigniew Bugaj.
9.1.2. Przydział służbowy do Hufca ZHP Otwock otrzymuje druh Tomasz Kuczyński.

 Otwock, 9 maja 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L.3 / 2018

1.    Zarządzenia i informacje
1.2.    Informacje
1.2.1.   Uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca w dniu 23 maja 2018 r.:

 • pwd. Pacuła Jakub – przyboczny 69 DH "Zarzewie",
 • phm. Ptasznik Karolina – członkini Komisji Stopni Instruktorskich.

2.    Hufiec
2.1.    Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1.   Zwalniam z funkcji członków Zespołu Kadry Kształcącej druhów:

 • phm. Kostrzewa Piotr,
 • phm. Majkowski Paweł,
 • phm. Ptasznik Karol.

 Otwock, 27 kwietnia 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 2 / 2018

 

1.    Zarządzenia i informacje

1.2.    Informacje

1.2.1.   Informuję o uchwale Komendy Hufca ZHP Otwock z dnia 18 kwietnia 2018 r. zwołującej na dzień 23 maja 2018 r. Nadzwyczajny Zjazd Hufca. Zjazd rozpocznie się o godzinie 19:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.

Zjazd zwoływany jest w celu wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi.

1.2.2    Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze:

 Otwock, 7 marca 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 1 / 2018

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.15/2017 z dnia 6 grudnia 2017 r.:

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP nr 52/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie odznaczenia Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”:

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: Chorągiew Stołeczna ZHP (...)

• hm. Izabela ŁABUDZKA
• hm. Magdalena GRODZKA
• hm. Sylwia RAFAŁ

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują: Chorągiew Stołeczna ZHP (...)

• phm. Michał ŁABUDZKI