227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 24 listopada 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 10 / 2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Sprawozdawczy Hufca w dniu 25 listopada 2017 r.:

 • Cyra Jakub – drużynowy 69 DH „Świt”,
 • pwd. Falińska-Urbaniak Ilona – członkini Komisji Rewizyjnej Hufca,
 • Gołębiewska Natalia – drużynowa 224 drużyny harcerskiej „Niepowtarzalni”,
 • Kalińska Aleksandra – drużynowa 1 próbnej gromady zuchowej w Woli Karczewskiej,
 • Krawczyk Julia – drużynowa próbnej 69 Gromady Zuchowej „Nibylandia”.

 Otwock, 29 października 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 9 / 2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję o uchwale Komendy Hufca ZHP Otwock z dnia 4 października 2017 r. zwołującej na dzień 25 listopada 2017 r. Zjazd Sprawozdawczy Hufca. Zjazd rozpocznie się o godzinie 15:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.
1.2.2 Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze:

 Otwock, 23 września 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 8 / 2017

Witam wszystkich w nowym roku harcerskim. Cieszę się, że możemy się znowu spotkać i wspólnie świętować to wydarzenie. Życzę Wam wielu wspaniałych przygód na zbiórkach i biwakach, a Waszym drużynowym życzę wspaniałych pomysłów i wytrwałości w instruktorskiej pracy.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny 123 Drużynie Wędrowniczej.
3.2.2. Otwieram okres próbny 77 Drużynie Starszoharcerskiej „Nieśmiertelni” działającej w Szczepie NIE.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druhnę Martę Zbysińską drużynową 123 Drużyny Wędrowniczej.
3.3.2. Mianuję druha Piotra Przeździeckiego drużynowym 77 Drużyny Starszoharcerskiej „Nieśmiertelni”. Opiekunem drużyny mianuję phm. Przemysława Janczuka.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały druhnom phm. Aleksandrze Łysik oraz Julii Krawczyk za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie wyjazdowego spotkania funkcyjnych naszego hufca.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 3 września 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 7 / 2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na zbiórkę wyborczą rejonu hufców w dniu 17 września 2017 r. w Sulejówku (ul. 3 Maja 21):
(rozpoczęcie o godz. 17:00)
• phm. Bany Michał – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
• hm. Bugaj Urszula – członkini Komisji Stopni Instruktorskich, Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75,
• Celińska Sandra – drużynowa 77 DH "Niewymierni",
• pwd. Cichecki Mateusz – drużynowy 5 DH „Leśni”, Przewodniczący Harcerskiego Klubu Specjalnościowego „Kaliber”
• Cyra Jakub – drużynowy 69 DH „Świt”,
• pwd. Dębecki Bartek – drużynowy 3 drużyny harcerzy starszych w Józefowie,
• Dobrzyński Paweł – kapelan hufca,

 Otwock, 24 czerwca 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 6 / 2017

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Na podstawie uchwały Komendy Hufca ZHP w Otwocku nadaję Honorową Odznakę Zasłużony dla Hufca ZHP Otwock:
• druhnie phm. Aleksandrze Łysik,
• druhowi phm. Przemysławowi Janczukowi,
• druhowi phm. Pawłowi Majkowskiemu,
• druhowi phm. Karolowi Ptasznikowi,
• druhowi phm. Adamowi Żórawskiemu.

 Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 Otwock, 24 czerwca 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 5 / 2017

Rok harcerski dobiegł końca. Spotykamy się na uroczystym apelu, aby podsumować i zakończyć naszą całoroczną pracę. Wiem, że już teraz myślicie o nadchodzących koloniach i obozach.
Miniony rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń, z których czerpaliście doświadczenie, radość i energię do kolejnych zadań.
Życzę Wam bezpiecznych wakacji. Aby obfitowały w wiele niezapomnianych wrażeń. Aby obozy i kolonie przebiegły szczęśliwie i trwały jak najdłużej. Abyście naładowali akumulatory na kolejny harcerski rok.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Przyjmuję z dniem 18 maja 2017 r. rezygnację phm. Karola Ptasznika z funkcji członka Komendy Hufca. Życzę Ci Karolu pomyślności i wytrwałości w nowych działaniach.
1.2.2 Informuję o decyzji Komendy Hufca z dnia 19 maja 2017 w sprawie uzupełnienia składu Komendy o druhnę pwd. Aleksandrę Sikorę.

 Otwock, 17 maja 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 4 / 2017

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję o decyzji Komendy Hufca z dnia 11 maja 2017 w sprawie uzupełnienia składu Komendy o druha phm. Przemysława Janczuka.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.2. Otwieram okres próbny 224 Drużynie Harcerskiej „Niepowtarzalni” działającej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku (Szczep „NIE”).

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuję Natalię Gołębiewską drużynową próbnej 224 Drużyny Harcerskiej „Niepowtarzalni” (opiekun drużyny phm. Przemysław Janczuk).

 Otwock, 13 kwietnia 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 3 / 2017

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP Ls.1/2017 z dnia 22.02.2017 r.

„11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia (…)
11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów: (…)
5. phm. Paweł MAJKOWSKI Otwock
6. pwd. Agnieszka RAK Otwock„

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej ZHP L.4/2017 z dnia 17.02.2017 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje (…)
1.2.3. Informuję, o wynikach zbiórek wyborczych zwołanych w celu uzupełnienia składu delegatów na Zjazd ZHP: (…)
- phm. Adam ŻÓRAWSKI (Hufiec Otwock) – delegat Rejonu Hufców nr 2 (Celestynów, Otwock, Warszawa-Ursynów, Piaseczno, Sulejówek);

 Otwock, 4 kwietnia 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 2 / 2017

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Ogłaszam 123 Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Wędrowne Ptaki” – jednostką specjalnościową w specjalności turystycznej.
3.2.2. Otwieram okres próbny 111 Drużynie Harcerskiej „Cichociemni” działającej przy Szkole Podstawowej w Malcanowie.
3.2.3. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 55 Drużynę Harcerską.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam pwd. Monikę Sierpińską z funkcji drużynowej 65 Gromady Zuchowej „Mali Globtroterzy”.
3.3.2. Mianuję druhnę Karolinę Szeremetę drużynową 65 Gromady Zuchowej „Mali Globtroterzy”.
3.3.3. Zwalniam pwd. Alicję Bąk z funkcji drużynowej 3 Drużyny Harcerskiej „Zawiszacy”.
3.3.4. Mianuję druhnę Sandrę Maciak drużynową 3 Drużyny Harcerskiej „Zawiszacy”. Opiekunem drużyny mianuję pwd. Alicję Bąk.
3.3.5. Zwalniam pwd. Alicję Bąk z funkcji drużynowej 3 Gromady Zuchowej „Zawiszątka”.
3.3.4. Mianuję druhnę Natalię Śliwińską drużynową 3 Gromady Zuchowej „Zawiszątka”. Opiekunem drużyny mianuję pwd. Alicję Bąk.
3.3.5. Mianuję pwd. Agnieszkę Rak drużynową 111 próbnej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni”.
3.3.6. Zwalniam druha Rafała Zająca z funkcji drużynowego 55 Drużyny Harcerskiej.

 Otwock, 9 lutego 2017 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 1 / 2017

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję Komendę Kursu Drużynowych „Baker Street” w składzie:

 • hm. Iza Łabudzka – komendantka kursu,
 • pwd. Marcin Janus – Wyglądała – z-ca komendantki ds. organizacyjnych,
 • phm. Aleksandra Łysik – z-ca komendantki ds. programowych,
 • hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
 • hm. Sylwia Rafał – instruktor programowy
 • pwd. Aleksandra Mądra – instruktor programowy
 • pwd. Bartłomiej Dębecki – instruktor programowy

2.3.2. Rozwiązuję Komendę Kursu Przybocznych „London Bridge” w składzie:

 • phm. Aleksandra Łysik – komendantka kursu,
 • pwd. Aleksandra Mądra – z-ca komendantki ds. programowych,
 • Piotr Gulbiński – z-ca komendantki ds. organizacyjnych.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Rozwiązuję 12 Drużynę Wędrowniczą działającą w Szczepie NIE.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam druhnę Natalię Gołębiewską z funkcji drużynowej 12 Drużyny Wędrowniczej.