227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 6 grudnia 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                           

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 16/2008

1. Zarządzenia i informacje

1.1.      Zarządzenia

1.1.1.   W związku z niedopełnieniem kwestii formalnych odwołuję Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP zwołany na dzień 7 grudnia 2008 roku.

1.1.2.   Zgodnie z par. 50 Statutu ZHP zwołuję na dzień 10 stycznia 2009 r. na godzinę 10.00 Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Otwock w celu podjęcia decyzji o zakończeniu akcji „Bohater” oraz w celu wyboru komendy hufca. Zjazd odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, przy ul. Poniatowskiego 10.

Zgodnie z pkt. 17 i 18 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Nadzwyczajny Hufca: 

 1. phm. Bany Michał – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
 2. Brożek Aleksandra – drużynowa 33 DH „Lagoon”,
 3. Brzeziński Jan – drużynowy 5 DH „Leśni”,
 4. hm Bugaj Urszula – naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
 5. ks. Dobrzyński Paweł – kapelan hufca,
 6. pwd. Duszyńska Kinga – drużynowa 7 SDHS „Burza”,
 7. phm. Dyk Tomasz – drużynowy 45 DH NS,
 8. pwd. Falińska - Urbaniak Ilona – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 9. Gałecka Wiktoria – drużynowa 3 GZ „Zawiszątka”
 10. pwd. Grodzka Karolina – drużynowa 5 GZ „Leśne Ludki”,
 11. hm. Grodzka Magdalena – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
 12. hm. Grodzki Mirosław – drużynowy 5 DHS „Leśni”,
 13. hm. Grodzki Tomasz – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „30 Plus”,
 14. pwd. Jaworski Piotr – członek komisji rewizyjnej hufca,
 15. pwd. Kierzkowska Agnieszka – drużynowa 69 DH „Zarzewie”,
 16. hm. Komorowski Janusz – przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
 17. pwd. Kostrzewa Piotr – członek komendy hufca,
 18. Krzeszewski Krzysztof – szef Harcerskiego Klubu Łączności „Pająk”,
 19. phm. Kuczyński Tomasz – szef Harcerskiej Grupy Ratowniczej,
 20. phm. Lis Jerzy – członek Komisji Stopni Instruktorskich,
 21. pwd. Lutoborski Łukasz – drużynowy 69 DH „Azymut”,
 22. Ładna Daria – drużynowa 3 DHS „Zawiszacy”,
 23. hm. Łabudzka Izabela – członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
 24. pwd. Majewski Robert – członek komendy hufca, komendant bazy obozowej w Przerwankach,
 25. Michalczyk Marcin – drużynowy 77 DW „Wyczesani”,
 26. pwd. Miszkurka Katarzyna – drużynowa 3 DH „Zawiszacy”,
 27. Mrówczyński Krzysztof – drużynowy 1 GZ „Przyjaciele Gumisiów”,
 28. Pszczółkowska Katarzyna – drużynowa 77 DHS
 29. Skuza Dorota – drużynowa 6 GZ „Tygryski”
 30. pwd. Stolarska Katarzyna – przewodnicząca kapituły stopni starszoharcerskich i wędrowniczych,
 31. phm. Śluzek Karolina – komendant hufca,
 32. Śmierzyński Krzysztof – kwatermistrz hufca,
 33. pwd. Więckowska Agata – drużynowa 65 GZ „Mali Globtroterzy”,
 34. hm. Wroński Jarosław – członek komisji rewizyjnej hufca,
 35. pwd. Zadrożny Piotr – członek komendy hufca,
 36. phm. Żabicka Sylwia – komendant szczepu w Józefowie, namiestniczka zuchowa, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
 37. phm. Żórawski Adam  – szef Zespołu Promocji i Informacji, szef Harcerskiego Internetowego Klubu Specjalnościowego,
 38. Żurawska Adriana – drużynowa 77 DHS.

Zgodnie z pkt 20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy.

Czuwaj !

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK

Otwock, 6 listopada 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                         

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 15/2008

1. Zarządzenia i informacje

1.1.      Zarządzenia

1.1.1.   Zgodnie z par. 50 Statutu ZHP zwołuję na dzień 7 grudnia 2008 r. na godzinę 16.00 Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Otwock w celu podjęcia decyzji o zakończeniu akcji „Bohater” oraz w celu dokonania zmian we władzach hufca. Zjazd odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, przy ul. Poniatowskiego 10.

Zgodnie z pkt. 17 i 18 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Nadzwyczajny Hufca:

 1. phm. Bany Michał – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
 2. Brożek Aleksandra – drużynowa 33 DH „Lagoon”,
 3. Brzeziński Jan – drużynowy 5 DH „Leśni”,
 4. hm Bugaj Urszula – naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
 5. ks. Dobrzyński Paweł – kapelan hufca,
 6. pwd. Duszyńska Kinga – drużynowa 7 SDHS „Burza”,
 7. phm. Dyk Tomasz – drużynowy 45 DH NS,
 8. pwd. Falińska - Urbaniak Ilona – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 9. Gałecka Wiktoria – drużynowa 3 GZ „Zawiszątka”
 10. pwd. Grodzka Karolina      – drużynowa 5 GZ „Leśne Ludki”,
 11. hm. Grodzka Magdalena      – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
 12. hm. Grodzki Mirosław      – drużynowy 5 DHS „Leśni”,
 13. hm. Grodzki Tomasz – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „30 Plus”,
 14. pwd. Jaworski Piotr – członek komisji rewizyjnej hufca,
 15. pwd. Kierzkowska Agnieszka – drużynowa 69 DH „Zarzewie”,
 16. hm. Komorowski Janusz – przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
 17. pwd. Kostrzewa Piotr – członek komendy hufca,
 18. Krzeszewski Krzysztof – szef Harcerskiego Klubu Łączności „Pająk”,
 19. phm. Kuczyński Tomasz – szef Harcerskiej Grupy Ratowniczej,
 20. phm. Lis Jerzy – członek Komisji Stopni Instruktorskich,
 21. pwd. Lutoborski Łukasz – drużynowy 69 DH „Azymut”,
 22. Ładna Daria – drużynowa 3 DHS „Zawiszacy”,
 23. hm. Łabudzka Izabela – członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
 24. pwd. Majewski Robert – członek komendy hufca, komendant bazy obozowej w Przerwankach,
 25. Michalczyk Marcin – drużynowy 77 DW „Wyczesani”,
 26. pwd. Miszkurka Katarzyna – drużynowa 3 DH „Zawiszacy”,
 27. Mrówczyński Krzysztof – drużynowy 1 GZ „Przyjaciele Gumisiów”,
 28. Pszczółkowska Katarzyna – drużynowa 77 DHS
 29. Skuza Dorota – drużynowa 6 GZ „Tygryski”
 30. pwd. Stolarska Katarzyna – przewodnicząca kapituły stopni starszoharcerskich i wędrowniczych,
 31. phm. Śluzek Karolina – komendant hufca,
 32. Śmierzyński Krzysztof – kwatermistrz hufca,
 33. pwd. Więckowska Agata – drużynowa 65 GZ „Mali Globtroterzy”,
 34. hm. Wroński Jarosław – członek komisji rewizyjnej hufca,
 35. pwd. Zadrożny Piotr – członek komendy hufca,
 36. pwd. Zawłocka Patrycja – skarbnik hufca
 37. phm. Żabicka Sylwia – komendant szczepu w Józefowie, namiestniczka zuchowa, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
 38. phm. Żórawski Adam – szef Zespołu Promocji i Informacji, szef Harcerskiego Internetowego Klubu Specjalnościowego,
 39. Żurawska Adriana – drużynowa 77 DHS.

Zgodnie z pkt 20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy.

1.2.      Informacje

1.2.1.   Podaję do wiadomości, że z dniem 1 października 2008 roku druhna pwd. Patrycja Zawłocka złożyła rezygnację z funkcji Skarbnika Hufca. 

1.2.2.   Podaję do wiadomości, że z dniem 3 września 2008 roku druh pwd. Robert Majewski złożył rezygnację z funkcji Z-cy Komendanta Hufca oraz Członka Komendy Hufca.

14. Sprostowania

14.1.    Informuję, że w rozkazie L14/2008 z dnia 27 października 2008 roku w punkcie 8.1. błędnie podano stopień instruktorski druhny Izabeli Łabudzkiej. Było: phm. Izabela Łabudzka, powinno być hm. Izabela Łabudzka.

14.2.    Informuję, że w rozkazie L14/2008 z dnia 27 października 2008 roku w punkcie 8.1. błędnie podano stopień instruktorski druha Tomasza Dyka. Było: pwd. Tomasz Dyk, powinno być phm. Tomasz Dyk.

Czuwaj!

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK

Otwock, 27 października 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                 

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 14/2008

2. Hufiec

2.1.      Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1.   Zwalniam nw druhów z funkcji członków Kapituły Stopni Starszoharcesrkich i Wędrowniczych:

 • Piotr Zadrożny
 • Daniel Kwiatkowski 

2.2.      Mianowania w komendzie hufca

2.2.1.   Mianuję druhnę pwd Kingę Duszyńską na członkinię Kapituły Stopni Starszoharcesrkich i Wędrowniczych.

3. Drużyny

3.2.      Zmiany organizacyjne

3.2.1.   Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca Drużynę Starszoharcerską działającą przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance i nadaję jej numer 77.

3.3.      Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1.   Zwalniam druha pwd. Jakuba Borowego z funkcji drużynowego 5 Drużyny Harcerskiej „Leśni”. Dziękuję Ci za pracę z drużyną.

 3.3.2.   Mianuję druha Jana Brzezińskiego drużynowym 5 Drużyny Harcerskiej „Leśni”. Życzę Ci Janku wiele ciekawych pomysłów i mnóstwa zapału do pracy z drużyną.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1.      Zaliczam służbę instruktorską za rok 2007/2008 następującym druhnom i druhom:

phm. Bany Beata

phm. Bany Michał

hm. Borodzik Andrzej

pwd. Borowy Jakub  

hm. Bugaj Urszula

phm. Cichawa Marek

pwd. Duszyńska Kinga

pwd. Dyk Tomasz

pwd. Falińska - Urbaniak Ilona

pwd. Grodzka Karolina

hm. Grodzka Magdalen

hm. Grodzki Mirosław

hm. Grodzki Tomasz

pwd. Jaworski Piotr

pwd. Kaźmierczak Renata

pwd. Kępka Tomasz

pwd. Kierzkowska Agnieszkate

hm. Komorowski Janusz

phm. Kuczyński Tomasz

phm. Kukian Henryk

pwd. Lis Agnieszka

phm. Lis Jerzy

phm. Lubas Tomasz

pwd. Lutoborski Łukasz

pwd. Lutyk Dorota

phm. Łabudzka Izabela

pwd. Łabudzki Michał

pwd. Majewski Robert

pwd. Majkowski Paweł

pwd. Pietrucik Jolanta

phm. Rybitwa Monika

hm. Setniewski Władysław

pwd. Siarkiewicz Maciej

pwd. Stolarska Katarzyna

pwd. Suchocka Maria

pwd. Więckowska Agata

hm. Wrońska Joanna

hm. Wroński Jarosław

pwd. Zawłocka Patrycja

phm. Żabicka Sylwia

phm. Żórawski Adam 

Czuwaj!

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK

Otwock, 26 września 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                               

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 13/2008      

13. Inne

13.1.    Na wniosek Komendy Hufca ZHP w Otwocku przyznaję odznakę „Zasłużony dla Hufca Otwock” Panu Leszkowi Korczakowi.

Czuwaj!

phm. Karolina ŚLUZEK

Otwock, 30 czerwca 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 11/2008        

5. Szczepy, związki drużyn

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1. Zwalniam druhnę phm. Monikę Rybitwę z funkcji Komendantki Szczepu DHiZ w Józefowie.

5.3.2. Mianuję druhnę phm. Sylwię Żabicką na funkcję Komendantki Szczepu DHiZ w Józefowie. Życzę Ci Sylwio wiele wytrwałości oraz wielu owocnych pomysłów.

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30.06.2008 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki oraz dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Katarzynę Miszkurkę.

13. Inne 

13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych z dnia 16 czerwca  2008 roku otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie pwd. Kindze Duszyńskiej.

Czuwaj!

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK

 Otwock, 31 maja 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                      

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 8/2008      

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 12 maja 2008 roku druhna phm. Monika Rybitwa złożyła rezygnację z funkcji Członkini Komendy Hufca.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam z dniem 12 maja 2008 roku druha pwd. Roberta Majewskiego z funkcji Kwatermistrza Hufca. Dziękuję Ci Robercie za wzorowe pełnienie funkcji kwatermistrza i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

2.1.2. Zwalniam z dniem 24 maja 2008 roku druhnę hm. Joannę Wrońską z funkcji członkini Komisji Stopni Instruktorskich.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję z dniem 12 maja 2008 roku druha Krzysztofa Śmierzyńskiego na funkcję Kwatermistrza Hufca. Życzę Ci Krzysztofie wielu sukcesów i satysfakcji z pełnienia funkcji.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Na wniosek Rady Dryżyny rozwiązuję V Józefowską Drużynę Wędrowniczą „Bractwo Św. Jerzego”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam druhnę pwd. Dorotę Lutyk z funkcji drużynowej V Józefowskiej Drużyny Wędrowniczej „Bractwo Św. Jerzego”. Dziękuję Ci Doroto za pracę w drużynie i życzę wielu sukcesów podczas podejmowania kolejnych działań.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.05.2008 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Wiktorii Gałeckiej – op. phm. Sylwia Żabicka

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Dziękuję serdecznie druhowi Markowi Sierpińskiemu za poprowadzenie reprezentacji hufca podczas uroczystości miejskich z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

12.2. Udzielam pochwały druhowi pwd. Piotrowi Kostrzewie za koordynację prac związanych z udziałem harcerzy i harcerek naszego hufca w uroczystościach miejskich z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

12.3.    Dziękuję członkom oraz kadrze 3 GZ „Zawiszątka”, 3 DH „Zawiszacy”, 7 SDHS „Burza”, 69 DH „Zarzewie”, 69 DHS „Azymut”, 123 DHS „Wędrowne Ptaki” za udział w uroczystościach miejskich z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

14. Sprostowania

14.1.    Informuję, że w rozkazie L7/2007 z dnia 2 maja 2008 roku w punkcie 2.3.1. błędnie podano stopień instruktorski druhny Karoliny Śluzek. Było: pwd. Karolina Śluzek, powinno być phm. Karolina Śluzek.

Czuwaj!

 /-/ phm. Karolina ŚLUZEK

 

Otwock, 2 maja 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                

Komendant Hufca Otwock                                

Rozkaz L. 7/2008      

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję z dniem 30 kwietnia 2008 roku Komisję Likwidacyjno-Kasacyjną Hufca i owołuję z jej składu nastepujące druhnyi druhów:

 • Piotr Kaźmierczak – Przewodniczący
 • Karolina Śluzek
 • Krzysztof Śmierzyński

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Nadaję 69 Drużynie Starszoharcerskiej działającej przy Komendzie Hufca nazwę „Azymut”

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Z dniem 14 kwietnia 2008 roku zamykam okres próbny oraz przyjmuję w poczet drużyn hufca Drużynę Harcerską działającą przy Komendzie Hufca i nadaję jej numer 69 oraz nazwę „Zarzewie”.

Czuwaj!

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK

 Otwock, 8 kwietnia 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                 

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 5/2008      

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L2/2008 z dnia 29.02.2008 r.: 

„5. Mianowania instruktorów:

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni:

Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.02.2008 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni Druhnie: 

phm. Izabela ŁABUDZKA - H. Otwock”

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.

12.1. Udzielam pochwały 123 DHS „Wędrowne Ptaki” oraz dh phm. Michałowi Bany za przygotowanie oraz obstawę Drogi Krzyżowej.

12.2. Udzielam pochwały dh. Katarzynie Bogusz oraz dh. Karolinie Prewysz-Kwinto z 7 SDHS za czynny udział w Drodze Krzyżowej.

12.3. Udzielam pochwały nw zuchom z 3 GZ „Zawiszątka” oraz harcerzom z 3 DH „Zawiszacy” za pełnienie służby podczas Triduum Paschalnego

Bartnik Marta

Bytniewski Jakub

Cichecka Natalia

Dębecka Marcysia

Dębecki Bartosz       

Dudek Agata

Falkowska Aleksandra

Gałecka Wiktoria

Grott Gabriela

Kasprzycka Natalia

Kasprzycka Marcysia

Kordys Łukasz

Luchowska Kamila

Lus Katarzyna

Miszkurka Katarzyna

Miszkurka Łukasz

Murzyn Paulina

Olszewski Jan

Olszewska Katarzyna

Olszewska Maria

Olszewska Zuzanna

Pochroń Joanna

Pochroń Justyna

Podhorski Ludomir

Sieczkowska Hanna

Sierpińska Monika

Sikora Aleksandra

Soćko Aleksandra

Stasiuk Monika

Strzałkowska Dominika

Strzembosz Weronika

Szczybelska Marta

Szczybelski Krzysztof        

Świerbutowicz Michał

Tetelewska Anna

Tetelewska Weronika

Wielgosz Jan

Wilk Iwo

Wilk Zofia

Witkowska Antonina

Żabicka Sylwia

Żelazko Kacper

12.4. Dziękuję dh pwd. Piotrowi Kostrzewie oraz dh Rafałowi Umińskiemu za przygotowanie Mszy Świętej w intencji Jana Pawła II w Otwocku.

Wszystkim obecnym na Mszach Świętych w Otwocku oraz w Józefowie dziękuję za udział.

Czuwaj!

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK

Otwock, 8 kwietnia 2008 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego                                                 

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 6/2008      

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.

12.1. Udzielam pochwały dh. phm. Sylwii Żabickiej oraz dh. pwd. Łukaszowi Lutoborskiemu za przygotowanie, koordynowanie oraz przeprowadzenie Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego ZHP. Życzę Wam wielu sukcesów i powodzenia przy organizacji kolejnego Turnieju.

Czuwaj!

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK

 

Otwock,1 kwietnia 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                  

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 4/2008      

4. Kręgi

4.2.      Powołania i rozwiązania kręgów

4.2.1.   Powołuję z dniem 1.04.2008 r. Krąg Instruktorski „30 PLUS” przy Komendzie Hufca. 

4.3.      Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.3.1.   Zatwierdzam wybór i mianuje hm. Tomasza Grodzkiego na funkcję przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego „30 PLUS” działającego przy Komendzie Hufca.

Czuwaj!

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK