227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 23 września 2007 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                       

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 8/2007

Zuchny i Zuchy,

Druhny i Druhowie,

Wakacje dobiegły końca, pierwsze dni szkoły za nami. Dzisiaj spotykamy się na tym uroczystym apelu, aby wspólnie rozpocząć kolejny rok harcerski.

Mam nadzieję, że Wasze obozy i kolonie były obfite we wspaniałe przygody i niezapomniane chwile, z których potraficie czerpać doświadczenie, wiele radości a przede wszystkim nabraliście energii do kolejnych zadań, które stoją przed nami wszystkimi w tym roku harcerskim.

Niektórzy mają już pierwsze zbiórki za sobą, pierwsze spotkania kadry, spotkania z rodzicami.

Mam nadzieję, że nadchodzący rok będzie pełen atrakcji, przygód, kolejnych zdobytych stopni i sprawności. Życzę Wam, byście w 100% zrealizowali swoje plany i zdobyli jak najwiecej cennych doświadczeń doskonale się przy tym bawiąc.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Dziękuję kadrze obozów i drużynowym, którzy spędzili tegoroczne wakacje ze swoimi zuchami i   harcerzami na obozach i koloniach.

12.2. Udzielam pochwały druhnie Katrzynie Miszkurce za przygotowanie Startu Hufca. Dziękuję również wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj tutaj jesteśmy.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI

 

Otwock, 21 września 2007 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                       

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 7/2007

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1.   Rozwiązuję z dniem 20 września 2007 roku Sztab Harcerskiej Akcji Letniej i odwołuję z jego składu następujące druhny i druhów:

  • Tomasz Grodzki – Szef Sztabu
  • Karolina Śluzek
  • Sylwia Żabicka
  • Piotr Zadrożny
  • Robert Majewski
  • Adam Żórawski
  • Piotr Kaźmierczak
  • Michał Dymkowski

Dziękuję Wam za pracę i wysiłek włożony w przygotowania do tegorocznej Akcji Letniej.

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Z dniem 19 września 2007 roku zmieniam nazwę 7 Drużyny Harcerzy Starszych „Burza” na 7 Specjalnościową Drużynę Harcerzy Starszych „Burza” (specjalność Turystyczna).

4. Kręgi

4.2. Powołania i rozwiązania kręgów

4.2.1. Rozwiązuję Krąg Starszyzny Harcerskiej „Srebrne Sznury” przy Komendzie Hufca ZHP.

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.3.1. Zwalniam hm. Władysława Setniewskiego z funkcji przewodniczącego Kręgu Straszyzny Harcerskiej „Srebrne Sznury”.

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 4 września 2007 roku przyjmuję przewodniczkę Agnieszkę Kierzkowską w poczet instruktorów ZHP.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L.6/2007 z dnia 6 września 2007 roku w punkcie 1.1.1 omyłkowo pojawiło się nazwisko hm. Joanny Wrońśkiej, która nie jest już Szefem Zespołu Kadry Kształcącej i nie posiada czynnego prawa wyborczego na Zjazd Hufca.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI