227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 22 października 2009 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 10/2009

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zgodnie z pkt. 20 Ordynacji Wyborczej ZHP uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Sprawozdawczy Hufca:

1. pwd. Kępka Tomasz – członek Komisji Rewizyjnej

2. Michalczyk Marcin – drużynowy 77 DW „Wyczesani”,

3. pwd. Miszkurka Katarzyna – drużynowa 3 DH „Zawiszacy”,

4. pwd. Stolarska Katarzyna – przewodnicząca Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych

Zgodnie z pkt 20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości decyzję Komisji Rewizyjnej Hufca o zwolnieniu druha hm. Jarosława Wrońskiego z funkcji członka komisji rewizyjnej.

1.2.2. Podaję do wiadomości decyzję Komisji Rewizyjnej Hufca o uzupełnieniu swojego składu i powierzeniu druhowi pwd. Tomaszowi Kępce funkcji członka komisji rewizyjnej.

2. Hufiec

2.1.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam druhnę Aleksandrę Brożek  z funkcji członkini Kapituły Stopni Starszoharcesrkich i Wędrowniczych.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej 

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2008/2009 następującym druhnom i druhom:

- pwd. Kępka Tomasz

- pwd. Miszkurka Katarzyna

- pwd. Stolarska Katarzyna

Czuwaj!

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK