227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 14 października 2009 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 8/2009

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zgodnie z zgodnie z Uchwałą nr 36/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 7 marca 2009r oraz z godnie z art.§ 49 pkt. 5 Statutu ZHP, Komenda Hufca zwołuję na dzień 14 listopada 2009 r. Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Otwock. Zjazd rozpocznie się o godz. 15:00 w LO im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9. Zjazd Sprawozdawczy obradował będzie nad wyborem władz hufca.

Zgodnie z pkt. 17 i 18 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Sprawozdawczy Hufca:

 1. phm. Bany Michał – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
 2. hm. Bugaj Urszula – naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,  
 3. phm. Duszyńska Kinga –  członek komendy hufca, drużynowa 7 SDH „Burza”,
 4. phm. Dyk Tomasz – drużynowy 45 DH NS,
 5. pwd. Falińska-Urbaniak Ilona – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
 6. pwd. Grodzka Karolina – drużynowa 5 GZ „Leśne Ludki”,
 7. hm. Grodzka Magdalena – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
 8. hm. Grodzki Mirosław – drużynowy 5 DHS „Leśni”,
 9. hm. Grodzki Tomasz – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „30 Plus”, 
 10. pwd. Jaworski Piotr – członek komisji rewizyjnej hufca,
 11. hm. Komorowski Janusz – przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
 12. pwd. Kostrzewa Piotr – członek komendy hufca,
 13. hm. Łabudzka Izabela – członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
 14. pwd. Majewski Robert  – komendant bazy obozowej w Przerwankach, komendant szczepu przy Komendzie Hufca
 15. sam. Musiał Marta – drużynowa próbnej DH przy Komendzie Hufca,
 16. pwd. Suchocka Maria – członek komendy hufca 
 17. phm. Śluzek Karolina – komendant hufca,
 18. pion. Taniewicz Karolina – drużynowa 1 GZ „Przyjaciele Gumisiów”
 19. pwd. Zadrożny Piotr – skarbnik hufca,
 20. phm. Żabicka Sylwia – komendant szczepu w Józefowie, namiestniczka zuchowa, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
 21. phm. Żórawski Adam – szef Zespołu Promocji i Informacji, szef Harcerskiego Internetowego Klubu Specjalnościowego,

Zgodnie z pkt 20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej 

8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2008/2009 następującym druhnom i druhom:

phm. Bany Beata

phm. Bany Michał

pwd. Bednarczyk Beata

pwd. Buczyńska Katarzyna

hm. Bugaj Urszula

pwd. Duszyńska Kinga

phm. Dyk Tomasz

pwd. Falińska - Urbaniak Ilona

pwd. Grodzka Karolina

hm. Grodzka Magdalena

hm. Grodzki Mirosław

hm. Grodzki Tomasz

pwd. Jaworski Piotr

pwd. Kostrzewa Piotr

hm. Komorowski Janusz 

hm. Łabudzka Izabela

pwd. Łabudzki Michał

pwd. Majewski Robert

pwd. Pobudkiewicz Anna

pwd. Stawiński Wojciech

pwd. Suchocka Maria

pwd. Więckowska Agata

pwd. Zadrożny Piotr

phm. Żabicka Sylwia

phm. Żórawski Adam

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały dh pwd. Robertowi Majewskiemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizacje Startu Hufca za  przeprowadzenie imprezy.

Czuwaj!

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK