227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 25 czerwca 2009 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 6/2009

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 czerwca 2009 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Karolinie Taniewicz - op. hm. Urszula Bugaj.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23 czerwca 2009 roku zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Kindze Duszyńskiej – op. hm. Urszula Bugaj.

Czuwaj !

/-/ phm. Karolina ŚLUZEK