227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

23 kwietnia 2010 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock,
Komendant Hufca Otwock


Rozkaz L. 7/2010

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości harmonogram zakończenia akcji „Bohater”
.
kwiecień 2010/maj 2010
• zatwierdzenie harmonogramu przez Komendę Hufca,
• sprecyzowanie historii Roju „Sosny”,
• opracowanie zasad przyznawania „plakietki Hufca Otwock”,
• ogłoszenie konkursu na plakietkę i sztandar Hufca,
• przygotowanie propozycji zadań do kart na gwiazdki i stopnie dot. Bohatera,
• przygotowanie projektu sprawności harcerskich i zuchowych dot. Bohatera,
• sprawozdane z przebiegu akcji na stronie Hufca i w lokalnej prasie,

czerwiec 2010
• rozstrzygnięcie konkursu na plakietkę i sztandar Hufca ,
• opracowanie internetowej bazy osób i miejsc związanych z Rojem „Sosny”,
• sprawozdane z przebiegu akcji na stronie Hufca i w lokalnej prasie,

lipiec - sierpień 2010
• zajęcia obowiązkowe o Szarych Szeregach na obozach,
• przygotowanie ekspozycji o Roju „Sosny” w Muzeum Ziemi Otwockiej
• sprawozdane z przebiegu akcji na stronie Hufca i w lokalnej prasie,


25 września 2010
• UROCZYSTE PRZYJĘCIE IMIENIA
• całodniowa Gra Miejska („Otwocki Arsenał”) dla harcerzy i cywili,
• Msza św.
• rozplakatowanie akcji na mieście,
• przekazanie sztandaru,
• ognisko z kombatantami
• wręczenie nagród dla uczestników konkursu o Szarych Szeregach,
• sprawozdane z przebiegu całej akcji na stronie Hufca i w lokalnej prasie,Czuwaj !

/-/ phm Adam ŻÓRAWSKI