227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 

Związek Harcerstwa Polskiego                                                            Otwock, 30 września 2010 r.

Komendant Hufca Otwock
im. Roju „Sosny” Szarych Szeregów

 

Rozkaz L. 16/2010

1.         Zarządzenia i informacje

1.1.      Zarządzenia

1.1.1.   Zgodnie z Uchwałą nr 6/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 28 lutego 2010 r. zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Hufca Otwock celem wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi. Zwołuję zjazd Nadzwyczajny Hufca Otwock na dzień 29 października 2010 r. Zjazd rozpocznie się o godz. 18:00 w siedzibie Hufca Otwock ul. Poniatowskiego 10. Na podstawie Ordynacji Wyborczej ZHP pkt. 8 ilość delegatów przypadających z Hufca Otwock to 2 (dwie) osoby.

Zgodnie z pkt. 17 i 18 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Nadzwyczajny Hufca:

 1. phm Bany Michał   – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
 2. hm Bugaj Urszula  – naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75,  Komisji Stopni Instruktorskich
 3. Dobrzyński Paweł - kapelan hufca,
 4. phm Dyk Tomasz  – drużynowy 45 DH NS,
 5. pwd Falińska-Urbaniak Ilona  – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
 6. pwd Grodzka Karolina  – drużynowa 5 GZ „Leśne Ludki”,  komendy hufca
 7. hm Grodzka Magdalena – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
 8. hm Grodzki Mirosław – drużynowy 5 DHS „Leśni”,
 9. hm Grodzki Tomasz   – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „30 Plus”,
 10. Jańczuk Przemek – drużynowy 7 DH,
 11. pwd Jaworski Piotr – członek komisji rewizyjnej hufca,
 12. pwd Kępka Tomek – członek komisji rewizyjnej hufca,
 13. hm Komorowski Janusz  – przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
 14. pwd Lutoborski Łukasz  – z-ca komendanta hufca,
 15. hm Łabudzka Izabela  – członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
 16. Mądra Aleksandra – drużynowa 69 DH,
 17. pwd Majkowski Paweł - drużynowy 8 DH,
 18. pwd Majewski Robert  – komendant bazy obozowej w Przerwankach,
  komendant szczepu przy Komendzie Hufca,
 19. Michalczyk Marcin– namiestnik harcerski,
 20. Mucha Martyna – drużynowa 69 DHS,
 21. sam Musiał Marta  – drużynowa 209DH przy Komendzie Hufca,
 22. pwd  Taniewicz Karolina – drużynowa 1 GZ „Przyjaciele Gumisiów”,
 23. pwd Więckowska Agata  – namiestniczka zuchowa,
 24. pwd Zawłocka Patrycja – skarbnik hufca,
 25. phm Żabicka Sylwia – komendant szczepu w Józefowie,  członkini komendy hufca,  członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
 26. phm Żórawski Adam – komendant hufca,  szef Harcerskiego Internetowego Klubu Specjalnościowego.

 

 

Zgodnie z pkt 20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.

 

 

Czuwaj !

/-/ phm Adam ŻÓRAWSKI