227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 7 października 2010 r.

Związek Harcerstwa Polskiego   
Komendant Hufca Otwock
im. Roju „Sosny” Szarych Szeregów

Rozkaz L. 17/2010


1.     Zarządzenia i informacje
1.1.     Zarządzenia
1.1.1.    Zgodnie z pkt. 20 Ordynacji Wyborczej ZHP uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Nadzwyczajny Hufca:

1.    pwd. Miszkurka Katarzyna        – drużynowa 3 DH „Zawiszacy”,
2.    pwd. Stolarska Katarzyna            – przewodnicząca Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych

Zgodnie z pkt 20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.8.     Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1.    Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009/2010 następującym druhnom:

1.    pwd. Miszkurka Katarzyna
2.    pwd. Stolarska Katarzyna
Czuwaj !

/-/ phm Adam ŻÓRAWSKI