227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 25 września 2010 r.

Związek Harcerstwa Polskiego   
Komendant Hufca Otwock
im. Roju „Sosny” Szarych Szeregów

Rozkaz L. 14/2010


Za nami kolejny wspólny rok, zakończony wakacyjną akcją letnią. Jednak lato przeminęło, nadeszła jesień. A wraz z nią kolejny rozdział dla naszego hufca. Wyjątkowy rok, który zaczyna się tym ważnym wydarzeniem - nadaniem Hufcowi imienia Roju „Sosny” Szarych Szeregów. To, że zebraliśmy się tutaj tak licznie, najlepiej chyba podkreśla rangę tego wydarzenia dla naszego środowiska.

Pracowaliśmy na to wspólnie przez ostatnie miesiące i dzisiejsze uroczystości są ukoronowaniem wysiłku wielu wspaniałych osób, które są dzisiaj z nami.

Gdy 27 września 1939 roku powoływano Szare Szeregi nikt nie myślał, że przyjdzie im tak długo i tak ciężko walczyć. A jednak- młodzież, a nawet dzieci, bez lęku oddawała życie i zdrowie w imieniu Naszej Ojczyzny. Odwaga, siła wewnętrzna, wiara- ideały te przekazywały sobie kolejne pokolenia, aż do dnia dzisiejszego. My jesteśmy spadkobiercami tych tradycji- naszymi czynami dajemy świadectwo czy jesteśmy ich godni.

Mam nadzieje, że okaże się że dojrzeliśmy i zasługujemy na zaszczyt jakim jest Patron naszego hufca. Rój to określenie, które w czasach konspiracji, określało hufce. Hufiec Szare Szeregi – dumna, zobowiązująca do pewnych zachowań nazwa.

Przypomnijmy sobie słowa przyrzeczenia Szaroszeregowców – „"Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia".

Dzisiaj nikt od nas nie wymaga poświęcenia życia w sensie dosłownym- ale powinniśmy pamiętać że w mundurze, czy bez niego- jesteśmy harcerzami. Nasze czyny dają świadectwo naszych osób.

Pamiętajmy o tym.


13.     Inne
13.1.     Przyznaję odznakę „Zasłużony dla Hufca Otwock” niżej wymienionym Druhnom i Druhom

•    pwd Piotr Kostrzewa
•    pwd  Łukasz Lutoborski
•    pwd Robert Majewski
•    phm Sylwia ŻabickaCzuwaj !

/-/ phm Adam ŻÓRAWSKI