227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

01 maja 2010 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 9/2010

1.2. Informacje
1.2.1. Dnia 1 maja 2010 ogłaszam konkurs na sztandar Hufca.
Pełna treść konkursu jest załącznikiem nr 1 do niniejszego rozkazu.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały druhowi pwd Łukaszowi Lutoborskiemu i druhnie pwd Agacie Wieckowskiej za udział w roczystościach pogrzebowych naszego Niezawodnego Przyjaciela generała dywizji Kazimierza Gilarskiego który zginął tragicznie w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L8/2010 z dnia 24 kwietnia 2010 roku w punkcie 2.3.1 nastąpila literówka w informacji. Było: Powołuję z dniem 24 kwietnia 2010 roku Komisje likwidacyjno - kasacyjną i powołuję w jego skład następujące druhów, powinno być Powołuję z dniem 24 kwietnia 2010 roku Komisje likwidacyjno - kasacyjną i powołuję w jego skład następujących druhów.

14.2. Informuję, że w rozkazie L8/2010 z dnia 24 kwietnia 2010 roku w punkcie 2.3.1 błędnie podano nazwisko druha Łukasza Wardy. Było: Łukasz Worda, powinno być Łukasz Warda.


Czuwaj !

/-/ phm Adam ŻÓRAWSKI