227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 22 marca 2010 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                                          

Komendant Hufca Otwock        

Rozkaz L. 1/2010

 3. Drużyny

3.2.      Zmiany organizacyjne

3.2.1.   Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca Drużynę Harcerską działającą przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku i nadaję jej numer 209 oraz barwy pomarańczowo-szare.

3.2.      Zmiany organizacyjne

3.2.1.   Otwieram okres próbny Drużynie Harcerskiej działajacej przy Klubie „Batory”.

3.3.      Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.5.   Mianuję dh. Pawła Majkowskiego drużynowym próbnej Drużyny Harcerskiej działającej przy Klubie „Batory”. Życzę Ci wiele satysfakcji i mnóstwa pomysłów podczas pełnienia funkcji

7. Mianowania instruktorów

7.2.      Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza

7.2.1.   Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 marca 2010 roku otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Łukaszowi Lutoborskiemu (opiekun: phm. Sylwia Żabicka).

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1.    Udzielam pochwały następującym osobom za zorganizowanie koncertu SDM na rzecz Fundacji Anielska Przystań.

 • Adriana Antonik
 • Katarzyna Krogulska
 • Aleksandra Mądra
 • pwd. Katarzyna Miszkurka
 • Paulina Murzyn
 • Marta Musiał
 • Martyna Mucha
 • Antonina Nosowska
 • Katarzyna Olszewska
 • Dominika Rodenko
 • Adrian Bieńkowski
 • Wawrzyniec Hłasko
 • Przemek Jańczuk
 • Tomasz Lutoborski
 • Eryk Marciniak
 • Marcin Michalczyk
 • Karol Nowak
 • Jarosław Smykiewicz
 • Filip Świątek

13. Inne

13.1.    Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych z dnia 19 grudnia 2009 roku otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego druhowi Przemysławowi Janczukowi (opiekun: pwd. Piotr Kostrzewa).

13.2.    Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych z dnia 15 marca 2010 roku zamykam z wynikiem pozytywnym próbę wędrowniczą druhnie pwd. Agacie Więckowskiej (opiekun: pwd.Ilona Falińska-Urbaniak).

Czuwaj!

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI