227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 25 czerwca 2010 r.

Związek Harcerstwa Polskiego  
Komendant Hufca OtwockRozkaz L. 12/2010


2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuje z dniem 25 czerwca 2010 roku Komisje likwidacyjno - kasacyjną w składzie:
Łukasz Warda – Przewodniczący
Jakub Piotrowski
pwd Robert Majewski

13. Inne
13.1.. Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych z dnia 23.06.2010 r. zamykam z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień samarytanki druhnie Karolinie Taniewicz

13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych z dnia 23.06.2010 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę wędrowniczą dh. Marcinowi Michalczykowi.

13.3. Przyznaję stopień Harcerza Rzeczypospolitej druhowi przewodnikowi Robertowi Majewskiemu

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L11/2010 z dnia 19 czerwca 2010 roku w punkcie 7.2.1. wkradła się literówka. Było: Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 maja 2010 roku otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Marcinowi Michalakowi - op. phm Adam Żórawski., powinno być Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12 maja 2010 roku otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Marcinowi Michlczykowi - op. phm Adam Żórawski.

Czuwaj !


/-/ phm Adam ŻÓRAWSKI