227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 5 lipca 2010 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komendant Hufca Otwock


Rozkaz L. 13/2010

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z dniem 5 lipca 2010 roku druha Jakuba Piotrowskiego z funkcji Kwatermistrza Hufca.

4. Upomienia i kary
4.1. Udzielam nagany dh. Jakubowi Piotrowskiemu za nieharcerską postawę (spożywanie alkoholu na terenie bazy w Przerwankach) oraz za niewywiązanie się z obowiązków kwatermistrza hufca i nieprzygotowanie bazy do HAL 2010.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30 czerwca 2010 roku zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika druhnie pwd. Karolinie Taniewicz – op. hm. Urszula Bugaj.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.3. Udzielam pochwały niżej wymienionym druhnom i druhom za udział w spotkaniu z druhną Leokadią Szczepańską, która pragneła przekazać w nasze ręce zebrane przez siebie książki dotyczące Szarych Szeregów, Powstania Warszawskiego i o tematyce harcerskiej:
• Julia Dzierżak
• Daria Garcia Matias
• Agnieszka Jabrzyk
• Joanna Jabrzyk
• Aleksandra Kania
• Klaudia Kubiak
• Dorota Popieluch
• Alicja Rzeczkowska
• Maria Świątek
• Dominika Rodenko.

13. Inne
13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych z dnia 23.06.2010 r. zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień Harcerza Orlego dh. Jarosławowi Balbierzowi


Czuwaj !

/-/ phm Adam ŻÓRAWSKI