227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 

16 kwietnia 2010 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 4/2010


7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 kwietnia 2010 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Marcie Musiał - op. hm. Magdalena Grodzka

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 kwietnia 2010 roku otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Przemysławowi Janczuk - op. phm. Kinga Duszyńska.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały nw. druhnom i druhom za służbę pod Pałacem Prezydenckim w dniu 15/16.04.2010. Służba polegała na organizacji harbaty i kawy dla osób stojących w kolejce w celu oddania pokłonu Marii i Lechowi Kaczyński.

pwd. Beata Bednarczyk
hm. Mirosław Grodzki
pwd. Łukasz Lutoborski
pwd. Dorota Mądra
pwd. Maria Suchocka

13. Inne
13.1. Przyznaje odznakę “Ratownik ZHP” następującym druhnom i druhom:

· Aleksandra Mądra
· Marcin Michalczyk
· pwd. Katarzyna Miszkurka
· Marta Musiał

Czuwaj !


/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI