227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

10 stycznia 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 1/2011


2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 10 stycznia 2011 r. kadrę kursu drużynowych:
- phm. Sylwia Żabicka – komendantka kursu
- pwd. Agata Więckowska – z-ca komendantki kursu
- pwd Łukasz Lutoborski - z-ca komendantki kursu

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny Drużynie Wędrowniczej działajacej przy klubie „Batory”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję druha pwd. Pawła Majkowskiego drużynowym próbnej Drużyny Wędrowniczej działającej przy klubie „Batory” w Otwocku. 
Życzę Ci Pawle wiele satysfakcji i mnóstwa pomysłów podczas pełnienia funkcji.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały niżej wymienionym druhnom i druhom za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie jasełek na Wigilię Hufcową:
12.2. Udzielam pochwały dh phm Kindze Duszynskiej za zorganizowanie i przeprowadzenie BŚP w Otwocku.
12.3. Składam serdeczne podziękowania członkom 7 DH Burza za przygotowanie i przeprowadzenie BŚP w Otwocku.
Wszystkim obecnym dziękuję za udział we Mszy Świętej.
12.4. Udzielam pochwały dh hm. Tomaszowi Grodzkiemu – Szefowi Sztabu XIX Finału WOŚP w Otwocku za perfekcyjne przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego Finału.
12.5. Składam serdeczne podziękowania członkom XIX Finału Sztabu WOŚP w Otwocku za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie finału

Czuwaj !

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI