227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

22 stycznia 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 2/20112.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję z dniem 22 stycznia 2011 roku druha Przemka Janczuka na funkcję Kwatermistrza Hufca. Życzę Ci Przemku powodzenia oraz wiele wytrwałości w pełnieniu funkcji.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały członkom 7 DH „Burza”, 8 DH oraz 123 DHS „Wędrowne Ptaki” za udział w noworocznym spotkaniu Kręgu Seniorów hufca w dniu 15.01.2011.

Czuwaj !

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI