227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 31 stycznia 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 3/2011


2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam z dniem 1 lutego 2011 roku druha pwd Roberta Majewskiego z funcji Szefa Bazy Obozowej Hufca Otwock „Cyranka” w Przerwankach. Dziękuję Ci Robercie za zaangażowanie podczas pełnienia funkcji

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandaró
w
3.1.1. Z dniem 1 lutego 2011 r. zmieniam nazwę 69 Drużyny Harcerzy Starszych "Azymut" na 69 Drużynę Wędrowniczą "Azymut".

13. Inne
13.1. Na wniosek hm Joanny Wrońskiej z dniem 1 lutego 2011 r. skreślam z listy instruktorów Hufca ZHP Otwock.

13.2. Na wniosek Szefa szkolenia wędrowniczego kursu pierwszej pomocy phm Tomasza Sikory przyznaję odznakę „Ratownika ZHP”:

• Sam. Aleksandra Łysik
• Ćwik Maciej Trzaskowski

Czuwaj !

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI