227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 20 lutego 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 4/2011 

 

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Grupę Kwatermistrzowską w składzie:
 Przemek Janczuk - Kwatermistrz
 Katarzyna Kłos
 Szymon Zwoliński
 Adrian Bieńkowski
 Piotr Szczepański
Życzę Wam powodzenia i miłej pracy.


2.3.2. Powołuję Zespół redakcyjny „Spisek” w składzie:
 Katarzyna Kłos – Szef Zespołu
 Aleksandra Kania
 Edyta Kęder
 Klaudia Juszczyńska
 Mirek Grodzki
 Przemysław Janczuk
Życzę Wam powodzenia i miłej pracy.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 lutego 2011 roku otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Dominice Rodenko (opiekun: phm. Sylwia Żabicka).

7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 lutego 2011 roku otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd.Pawłowi Majkowskiemu (opiekun: hm. Tomasz Grodzki).

13. Inne
13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych z dnia
10.02.2011 otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego druhowi Pawłowi
Majkowskiemu
 

Czuwaj! 


/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI