227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 6 lipca 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                 
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock                             


Rozkaz L. 10/2011

 
Wyjątek z rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L6/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.:

5. Mianowanie instruktorów:
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni:

Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09.06.2011 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni niżej wymienionym Druhnom:
phm. Sylwia ŻABICKA H. Otwock
phm. Janina ŻACZEK-PEPLIŃSKA H. Warszawa Mokotów
Informuję, że na wniosek próbenta Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich z dnia 09.06. 2011 r. zamknęła negatywnie próbę na stopień harcmistrzyni Druhnie:
phm. Agata SMAGAŁA H. Warszawa Mokotów

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa:
Zatwierdzam wymienione w załączniku nr 1 niniejszego Rozkazu obozy i kolonie.
Mianuję ich komendantów.
Upoważniam mianowanych komendantów do podpisywania umów z wolontariuszami na zasadach zgodnych z instrukcją.


(-)   hm. Waldemar Kowalczyk

3.3.      Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1.   Zwalniam dh pwd. Katarzyne Miszkurke z funkcji drużynowej 3 DH „Zawiszacy”. Dziękuję Ci Kasiu za wieloletnia pracę z drużyną i życzę powodzenia podczas podejmowania kolejnych działań harcerskich.

3.3.6.   Mianuję dh Alicję Bąk drużynową 3 DH „Zawiszacy”. Życzę Ci Alicjo powodzenia i dużo satysfakcji z pełnienia funkcji drużynowej. (opiekum pwd. Katarzyna Miszkurka)

13.2.    Udzielam pochwały druhnom i druhom:
·        Adrian Bieńkowski
·        Olga Gaczyńska
·        Przemek Janczuk
·        Mariusz Kościesza
·        Milena Krydowska
·        Tomasz Lutoborski
·        Eryk Marciniak
·        Eleonora Pawlikowska
·        Miłosz Rozumek
·        Kajetan Szymków
·        Mateusz Tratkiewicz
·        Maciek Trzaskowski

            za wyjątkowo sumienne wypełnianie obowiązków związanych z przygotowaniem bazy Hufca Otwock „Cyranka” na przyjazd harcerzy oraz zuchów.

 

Czuwaj !
      

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI