227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 25 sierpnia 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego   
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock  

Rozkaz L. 12/2011

 

Wyjątek z rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L3/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.:

5. Mianowania instruktorów:
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrza/yni:

Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.02. 2011 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza/yni niżej wymienionym Druhnom i Druhowi:
phm. Iwona BRZÓZKA H. Warszawa Żoliborz
phm. Tomasz KACZOROWSKI H. Legionowo
phm. Karolina ŚLUZEK H. Otwock

13. Pochwały i wyróżnienia:
W Dniu Myśli Braterskiej -

LISTEM KOMENDANTA CHORĄGWI STOŁECZNEJ zostali wyróżnieni Druhny i Druhowie:
phm. Michał BANY H. Otwock
hm. Mirosław GRODZKI H. Otwock
phm. Karolina GRODZKA H. Otwock
phm. Karolina TANIEWICZ H. Otwock

CZUWAJ !

hm. Waldemar KOWALCZYK

2.    Hufiec
2.3.    Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1.    Rozwiązuję z dniem 1 sierpnia 2011 roku Zespół redakcyjny „Spisek” i odwołuję z jego składu następujące druhny i druhów:

Katarzyna Kłos – Szef Zespołu
Aleksandra Kania
Edyta Kęder
Klaudia Juszczyńska

2.3.2.    Z dniem 1 sierpnia 2011 roku rozwiązuję Kapitułe Stopni Starszoharcerskich działającą przy Szczepie w Józefowie  i zwalniam z jego składu:
- hm. Śluzek Karolina – przewodnicząca

2.3.3.    Z dniem 1 sierpnia 2011 roku rozwiązuję Harcerski Klubu Turystyczny „Sekcja 4x4” i zwalniam z jego składu:
- hm. Wroński Jarosław – szef


12.    Pochwły, wyróżnienia, nagrody
12.1.    Udzielam pochwały druhnom:

•    Aleksander Esner (77DHS)
•    Tomasz Lutoborski (69 DHS)
•    Maciej Trzaskowski (69 DW)
•    Mariusz Kościesza (69 DW)
•    Jan Kalicki (69 DW)
•    Mateusz Świderski (69 DW)
•    Aron Witkowski (69 DW)
•    Bartek Czerwiński (69 DHS)

za stawienie się w dniu 19.08.2011 na rozpakowanie samochodu ze sprzętem biwakowym z Przerwanek i sumienną prace.

Decyzją Komendy Hufca jednostki 77DHS, 69 DHS, 69 DW zostają zwolnione z opłat za korzystanie ze sprzętu biwakowego na okres roku harcerskiego 2011/2012.


13.     Inne
13.1.     Na wniosek szefa szkolenia wędrowniczego kursu pierwszej pomocy HSR nr 34 przyznaję odznakę Ratownik ZHP" druhnom i druhom:

•    Adam Czub
•    Adrian Bieńkowski
•    Asia Drozd
•    Eryk Marciniak
•    Jasiek Kalicki
•    Kajetan Szymków
•    Katarzyna Krogulska
•    Mariusz Kościesza
•    Martyna Dzierżanowska
•    Martyna Mucha
•    Mateusz Świderski
•    Mateusz Tratkiewicz
•    Michał Skolimowski
•    Milena Krydowska
•    Miłosz Rozumek
•    Monika Sinicka
•    Norka Pawlikowska
•    Ola Mucha
•    Tomek Lutoborski
•    Tosia Nosowska
•    Zuzia Warszawska

 

Czuwaj !

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI