227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 23 września 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego   
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

  


Rozkaz L. 14/2011


2.    Hufiec
2.1.       Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1.    Zwalniam z dniem 15 września 2011 roku dh phm. Agate Więckowską z funcji Namiestnika Zuchowego. Dziękuję Ci Agato za zaangażowanie podczas pełnienia funkcji.

2.2.       Mianowania w komendzie hufca
2.2.1.    Mianuję z dniem 15 września 2011 roku dh pwd. Karoline Taniewicz na funkcję Namiestnika Zuchowego. Życzę Ci Karolino powodzenia oraz wiele wytwałości w pełnieniu funkcji.

2.3.    Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.3.    Z dniem 15 września 2011 roku, w związku z zaprzestaniem dziłalności rozwiązuję Harcerską Grupe Ratowniczą.

3.     Drużyny
3.2.     Zmiany organizacyjne
3.2.1.     Z dniem 15 września 2011 roku powołuję Harcerski Klubu Ratowniczy Otwock działający przy Szczepie „Świder”.  W sład klubu powołuje:

 • Asia Drozd
 • Ola Mądra
 • Martyna Mucha
 • Eleonora Pawlikowska
 • Tosia Nosowska
 • Kasia Krogulska
 • Milena Krydowska
 • Ola Łysik
 •  Miłosz Rozumek
 • Jan Kalicki
 • Mariusz Kościesza
 • Kajetan Szymków
 • Marcin Michalczyk
 • Eryk Marciniak
 • Przemek Janczuk


3.2.2.    Z dniem 10 września 2011 otwieram okres próbny Drużynie Harcerskiej działajacej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku.

3.2.3.    Z dniem 10 września 2011 roku, w związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 209 DH.3.3.        Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.     Mianuję dh Macka Trzaskowskiego Szefem Harcerskiego Klubu Ratowniczego Otwock działającego przy Szczepie „Świder”.

3.3.2      Mianuje dh Aleksandre Łysik drużynową próbnej Drużyny Harcerskiej działajacej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku.

3.3.3.    Zwalniam dh pwd. Marte Musiał z funkcji drużynowej 209 DH. Dziękuję Ci Marto za wieloletnia pracę z drużyną i życzę powodzenia podczas podejmowania kolejnych działań harcerskich.

3.3.4.    Zwalniam z funkcji Szefa Harcerskiej Grupy Ratowniczej dh phm. Kuczyńskiego Tomka. Dziękuje Ci Tomku za wieloletnia pracę i życzę powodzenia podczas podejmowania kolejnych działań harcerskich.Czuwaj !
   
/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI