227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 28 września 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego   
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

 Rozkaz L. 16/2011


1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie z pkt 14 Ordynacji Wyborczej ZHP (Uchwała nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r.) zwołuję na dzień 28 października 2011 r. Zjazd Hufca ZHP Otwock. Zjazd rozpocznie się o godz. 18:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10.

Zgodnie z pkt. 16 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Hufca:

 1.    Alicja Bąk – drużynowa 3 DH,
 2.    phm Bany Michał   – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
 3.    Brzeziński Jan – drużynowy 5 DH,
 4.    hm Bugaj Urszula  – naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75,  członek Komisji Stopni Instruktorskich,
 5.    Cacko Łukasz – drużynowy 77 DH,
 6.    Dobrzyński Paweł - kapelan hufca,
 7.    phm Dyk Tomasz  – drużynowy 45 DH NS,
 8.    phm Duszyńska Kinga – przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „Inspiracje”,
 9.    pwd Falińska-Urbaniak Ilona  – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
10.    pwd Ptasznik (Grodzka) Karolina  – członek komendy hufca
11.    hm Grodzka Magdalena – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
12.    hm Grodzki Mirosław – drużynowy 5 DHS „Leśni”,
13.    hm Grodzki Tomasz   – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „30 Plus”,
14.    Janczuk Przemysław – kwatermistrz,
15.    pwd Jaworski Piotr – członek komisji rewizyjnej hufca,
16.    pwd Kępka Tomek – członek komisji rewizyjnej hufca,
17.    hm Komorowski Janusz  – przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
18.    Kordowski Paweł – szef Harcerski Klub Turystyczny „Trzy Dwa Raz”
19.    Lewandowska Klaudia – drużynowa 5 GZ,
20.    phm Lutoborski Łukasz  – z-ca komendanta hufca,
21.    Lutoborski Tomasz – drużynowy PDHS,
22.    hm Łabudzka Izabela  – członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
23.    Łysik Aleksandra – drużynowa PDH,
24.    Mądra Aleksandra – drużynowa 69 DH,
25.    pwd Majkowski Paweł - drużynowy 8 DH,
26.    pwd Majewski Robert  - komendant szczepu przy Komendzie Hufca,
27.    Michalczyk Marcin– namiestnik harcerski,
28.    Mucha Martyna – drużynowa 69 DW,
29.    pwd  Taniewicz Karolina – namiestnicza zuchowa,
30.    Pawlikowski Grzegorz – drużynowy 77 DHS,
31.    Trzaskowski Maciej – szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego,
32.    Szeremeta Magdalena – drużynowa 65 GZ,
33.    Szostak Ilona – drużynowa 33 DH,
34.    Szymków Kajetan – drużynowy PGZ,
35.    Świątek Filip – drużynowy 7 DH,
36.    pwd Zawłocka Patrycja – skarbnik hufca,
37.    phm Rafał (Żabicka) Sylwia – komendant szczepu w Józefowie,  członkini komendy hufca,  członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
38.    phm Żórawski Adam – komendant hufca.

Zgodnie z pkt 20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.Czuwaj !
   
/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI