227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 6 października 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego  
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock 


Rozkaz L. 18/20111.     Zarządzenia i informacje
1.1.     Zarządzenia
1.1.1.    Zgodnie z pkt. 14 Ordynacji Wyborczej ZHP uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Nadzwyczajny Hufca:


•    Marciniak Eryk – Redaktor Naczelny „Na Przekór”
•    pwd. Kostrzewa Katarzyna – przewodnicząca Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych
8.     Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1.    Zaliczam służbę instruktorską za rok 2009/2010 następującym druhnom i druhom:

•    pwd Karolina Taniewicz

Czuwaj !
   
/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI