227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock


Otwock, 12 października 2011 r.


Związek Harcerstwa Polskiego   
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 19/2011


3.    Drużyny
3.2.     Zmiany organizacyjne
3.2.1.    Przyznaje 123 Drużynie Harcerskiej „Wędrowne ptaki” miana Drużyny Specjalnościowej w roku 2011/2012 w specjalności „Turystycznej”.


14.     Sprostowania
14.1.    Informuję, że w rozkazie L16/2011 z dnia 28 września 2011 roku w punkcie 1.1.1 wkradł się błąd.
Było: 37. phm Rafał (Żabicka) Sylwia – komendant szczepu w Józefowie,  członkini komendy hufca,  członkini Komisji Stopni Instruktorskich
Powinno być:  37. hm Rafał (Żabicka) Sylwia – komendant szczepu w Józefowie,  członkini komendy hufca,  członkini Komisji Stopni Instruktorskich


14.2.    Informuję, że w rozkazie L18/2011 z dnia 6 października 2011 podana została informacja że Marciniak Eryk – Redaktor Naczelny „Na Przekór” posiada czynne prawo wyborcze. Niestety ze wzgłędu na nie spełnienie warunku dotyczącego wieku 16 lat dh. Eryk nie posiada czynnego prawa wyborczego.

Czuwaj !
   
/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI