227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 5 grudnia 2011 r.


Związek Harcerstwa Polskiego   
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 23/2011


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L9/2011 z dnia 20.10.2011 r.:

9.    Zaliczenie służby instruktorskiej
Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej zaliczam służbę instruktorską za rok 2010/2011 n/wymienionym Komendantom Hufców:

hm. Bartosz KOWALEWSKI
phm. Teresa KISIEL
phm. Magdalena ZOWCZYK
phm. Paweł ZUTEREK
phm. Adam ŻÓRAWSKI

/-/ hm. Waldemar KOWALCZYK


Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L10/2011 z dnia 15.11.2011 r.:

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufiec Otwock
wybory w dniu 28.10.2011 r.
phm. Adam ŻÓRAWSKI Komendant Hufca

Komenda Hufca:
phm. Łukasz LUTOBORSKI Zastępca
Dominika RODENKO Skarbnik
hm. Sylwia RAFAŁ zastępca
pwd. Karolina TANIEWICZ zastępca

Komisja Rewizyjna:
pwd. Ilona FALIŃSKA-URBANIAK Przewodnicząca
pwd. Piotr JAWORSKI Zastępca
pwd. Piotr KOSTRZEWA Członek
pwd. Karolina PTASZNIK Członkini

/-/ hm. Waldemar KOWALCZYK2.3.    Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.2.    Powołuję Zespół Historyczny Hufca Otwock w składzie:
- hm. Władysław Setniewski – Szef Zespołu
- hm. Marian Mirkowski – z-ca Szef Zespołu

12.    Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.2.     Dziękuję nw. członkom hufca za pełnioną służbę w czasie XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP jako Drużyna Sztabowa:

- Piątek 02.12.2011 - AGNIESZKA JABRZYK, OLIWIA FABIŃSKA, WOJCIECH SZEREMETA, ŁUKASZ KESIK

- Sobota 03.12.2011 - hm. MIROSŁAW GRODZKI, MICHAŁ JANUS, MARCIN JANUS, RAFAŁ ZAJĄC

- Niedziela 04.12.2011 - AGNIESZKA JABRZYK, MATEUSZ RZESZOTEK, ŁUKASZ KĘSIK, ZUZANNA KORDEL

Czuwaj !
   
/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI