227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 29 grudnia 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego 

im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów

Komendant Hufca Otwock                             

 

Rozkaz L. 26/2011

 

2.3.      Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1.   Powołuję z dniem 1 grudnia 2011 roku Sztab XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i powołuję z jego skład następujące druhny i druhów:

 

 • Hm. Tomasz Grodzki – Szef Sztabu
 • Marek Rudnicki
 • Pwd. Katarzyna Kostrzewa
 • Pwd. Piotr Kostrzewa
 • Hm. Sylwia Rafał
 • Pwd. Paweł Majkowski
 • Jan Wojciechowski
 • Phm. Łukasz Lutoborski
 • Pwd. Karolina Grodzka
 • Piotr Kaźmierczak
 • Pwd. Patrycja Zawłocka
 • Phm. Kinga Duszyńska
 • Pwd. Agnieszka Kierzkowska
 • Ewa Krzeszewska
 • Pwd. Tomasz Kępka

 

12.       Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1.    Udzielam pochwały następującym osobom za zorganizowanie jasełek hufcowych w dniu 17 grudnia  2011.
 

 • Marta Szczybelska
 • Monika Sierpińska
 • Magdalena Szeremeta
 • Paulina Rafał
 • Aleksandra Kania
 • Klaudia Lewandowska
 • Paulina Murzyn
 • Kamila Luchowska
 • Kasia Kowalska
 • pwd. Karolina Taniewicz
 • Piotr Bronicki
 • Piotr Jagodziński
 • Piotr Sierpiński
 • Przemek Janczuk
 • Kajetan Szymków

 

12.2.    Udzielam pochwały dh phm Michałowi Banemu i dh Marcinowi   Michalczykowi za zorganizowanie i przeprowadzenie BŚP w Otwocku.

 

12.3.    Składam serdeczne podziękowania czlonkom 123 DHS „Wędrowne Ptaki”, za przygotowanie i przeprowadzenie służby liturgicznej w czasie BŚP w Otwocku.

Wszystkim obecnym dziękuję za udział we Mszy Świętej.

13.       Inne


13.1.    Na wniosek Komendanta Kursy Zastępowych "Siedmiomilowe Buty", phm. Kingi Duszyńskiej przyznaję Patent Zastępowego następującym druhnom i druhom:

 • Bartłomiej Postek
 • Paweł Tokarzewski

14.       Sprostowania

14.1.     Informuję, że w rozkazie L24/2011 z dnia 11 grudnia 2011 w punkcie 13.1 mylnie podano nazwisko jest Klaudia Jubiak powinno być Klaudia Kubiak za pomyłke przepraszam.

 

Czuwaj !         

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI