227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 8 stycznia 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego  
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 2/2013

5.     Szczepy, związki drużyn
5.3.    Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1.    Zwalniam dh  hm. Sylwie Rafał z funkcji Komendanta Szczepu ZHP Józefów. Życzę pomyślności w realizacji kolejnych harcerskich zadań.


12.     Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.    Udzielam pochwały następującym druhnom i druhom za perfekcyjne przygotowanie i przeprowadzenie BŚP w Otwocku.


•    Izabela Michalczy
•    Milena Krydowska
•    Małgorzata Balbierz
•    Marcin Michalczyk

12.2.    Udzielam pochwały następującym jednostką za udział w BŚP w Otwocku.

•    7 SDHS
•    123 DH
•    77 DH
•    77 DHS
•    77 DW
•    HKR
 

Czuwaj !   

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI