227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 9 stycznia 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego  
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 3/2013

 

3.3.     Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1.    Zwalniam dh hm. Mirosława Grodzkiego z funkcje drużynowego 5 Drużyny Starszoharcerskiej
„Leśni”. Dziękuję Ci Mirosławie za zaangażowanie podczas pełnienia funkcji drużynowego przez tak
wiele lat.


3.3.2.    Mianuje dh Michała Janus – Wyglądała na funkcje drużynowego 5 Drużyny Starszoharcerskiej
„Leśni”. Życzę pomyślności w realizacji kolejnych harcerskich zadań na nowo objętej funkcji.


5.     Szczepy, związki drużyn
5.3.    Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.3.1.    Mianuje dh hm. Mirosława Grodzkiego na funkcje Komendanta Szczepu ZHP Józefów. Życzę
pomyślności w realizacji kolejnych harcerskich zadań na nowo objętej funkcji.
 

Czuwaj !   

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI