227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 11 stycznia 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego  
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 4/2013


1.     Zarządzenia i informacje
1.1.     Zarządzenia

1.1.1.    Zgodnie z § 50 Statutu ZHP zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Hufca Otwock celem wyboru Komendanta, komendy oraz Komisji Rewizyjnej. Zwołuję zjazd Nadzwyczajny Hufca Otwock na dzień 16 lutego 2013 r. Zjazd rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Hufca Otwock ul. Poniatowskiego 10.

Zgodnie z pkt. 17 i 18 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Nadzwyczajny Hufca:

1.    Alicja Bąk – drużynowa 3 DH,
2.    phm Bany Michał   – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
3.    Brzeziński Jan – drużynowy 5 DH,
4.    hm Bugaj Urszula  – naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75,  członek Komisji Stopni Instruktorskich,
5.    Dobrzyński Paweł - kapelan hufca,
6.    phm Duszyńska Kinga – przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „Inspiracje”,
7.    pwd Falińska-Urbaniak Ilona  – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
8.    pwd Ptasznik Karolina  – członkini komisji rewizyjnej hufca, drużynowa 5 GZ,
9.    Ptasznik Karol – Komendant bazy Hufca Otwock w Przerwaniach,
10.    hm Grodzka Magdalena – członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
11.    hm Grodzki Mirosław – komendant szczepu Józefów,
12.    hm Grodzki Tomasz   – przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „30 Plus”,
13.    Janczuk Przemysław - drużynowy 77 DH
14.    Janus – Wyglądała Michał - drużynowy 5 DHS „Leśni”
15.    pwd Jaworski Piotr – członek komisji rewizyjnej hufca,
16.    hm Komorowski Janusz  – przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
17.    phm Lutoborski Łukasz  – komendant Szczepu Świder,
18.    Lutoborski Tomasz – drużynowy PDHS,
19.    hm Łabudzka Izabela  – przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
20.    Łysik Aleksandra – drużynowa PDH,
21.    Mądra Aleksandra – drużynowa 69 DH,
22.    pwd Majkowski Paweł - drużynowy 8 DH, namiestnik harcerski,
23.    phm Majewski Robert  - z-ca komendanta Hufca, komendant szczepu przy Komendzie Hufca,
24.    Michalczyk Marcin– drużynowy 77 DW, namiestnik starszoharcerski,
25.    Mucha Martyna – drużynowa 69 DW,
26.    Nosowska Antonina – drużynowa 69 GZ
27.    Dominika Rodenko - skarbnik hufca,
28.    Piotr Sierpiński – kwatermistrz hufca,
29.    pwd  Taniewicz Karolina – namiestnicza zuchowa,
30.    Michalczyk Izabela – drużynowy 77 DHS,
31.    Trzaskowski Maciej – szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego,
32.    Szeremeta Magdalena – drużynowa 65 GZ,
33.    Szostak Ilona – drużynowa 33 DH,
34.    Świątek Filip – drużynowy 7 DH,
35.    phm Rafał Sylwia – z-ca komendanta Hufca, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
36.    phm Żórawski Adam – komendant hufca.

Zgodnie z pkt 20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.

 

Czuwaj !   

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI