227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 15 stycznia 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego  
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 5/2013


1.     Zarządzenia i informacje
1.1.     Zarządzenia

1.1.1.    Zgodnie z pkt. 20 Ordynacji Wyborczej ZHP uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Nadzwyczajny Hufca w dniu 16 lutego 2013:

1.    pwd. Katarzyna Kostrzewa - przewodnicząca KSSiW
2.    pwd. Piotr Kostrzewa - członek Komisji Rewizyjnej hufca.
3.    hm. Władysław Setniewski - szef zespołu historycznego

Zgodnie z pkt 20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.

13.     Inne

13.1.     Z dniem 14 stycznia 2013 po wykonaniu pozytywnym wszystkich punktów próby na naramiennik wędrowniczy  nadaję druhowi Karolowi Ptasznikowi Naramiennik Wędrowniczy.

 

Czuwaj !   

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI