227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 16 stycznia 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego  
im. Roju "Sosny" Szarych Szeregów
Komendant Hufca Otwock

Rozkaz L. 6/2013

 

1.         Zarządzenia i informacje

1.1.      Zarządzenia

1.1.1.   Zgodnie z pkt. 20 Ordynacji Wyborczej ZHP uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Nadzwyczajny Hufca:

 

  1. Jan  Kostrzewa - drużynowy 35 DW Legendarni
  2. Klaudia Juszczyńska – drużynowa 55 DH Leśni
  3. Monika Sierpińska – drużynowa 65 GZ

 

Zgodnie z pkt 20 Ordynacji Wyborczej ZHP odwołania lub zastrzeżenia do listy mogą być zgłaszane do komendanta w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.

 

 

3.         Drużyny

3.2.      Zmiany organizacyjne

3.1.1.   Na wniosek z 10 stycznia 2013 zamykam z wynikiem pozytywnym okres próbny drużynie. Powołuje w poczet drużyn Hufca  nadaję numer 55 oraz nazwę „Leśni”. Powołuje w poczet drużynowych dh. Klaudie Juszczyńska. Klaudio życze powodzenia i zawziętości w prowadzeniu drużyny

 

14.       Sprostowania

14.1.    Informuję, że w rozkazie L4/2013 z dnia 11 stycznia 2013 podana została informacja że Magdalena Szeremeta posiada czynne prawo wyborcze. Niestety ze wzgłędu na nie pełnienie funkcji drużynowej Magda nie posiada czynnego prawa wyborczego. 

Czuwaj !   

/-/ phm. Adam ŻÓRAWSKI