227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 15 lutego 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju „Sosny” Szarych Szeregów                               

Rozkaz L. 7/2013

 

Wyciąg z rozkazu Ls.1/2013 Komendanta Chorągwi Stołecznej z dnia 14 lutego 2013 r.

 

14 lutego 2013 roku odeszła na Wieczną Wartę Harcmistrzyni Bożenna Strzałkowska – wybitna instruktorka harcerska i mentorka wielu pokoleń harcerek i harcerzy.

Druhna Bożenna przez wiele lat swoją wiedzą i doświadczeniem wspierała młodych instruktorów na początku ich drogi pełniąc funkcję Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich naszej Chorągwi. Pełniła również funkcje na poziomie Głównej Kwatery ZHP. Była niezwykle aktywnym instruktorem, zaangażowanym w życie Chorągwi i związana z Hufcem Warszawa Żoliborz, którego komendantką była przez 12 lat.

We wspomnieniach instruktorów była wspaniałą osobą, kimś niezwykłym, kto całym życiem pełnił służbę, zgodną z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Jej życie było zawsze związane z młodzieżą zarówno harcerską jak i tą skupioną wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Bielanach.

Zafascynowana metodą i postacią Aleksandra Kamińskiego, związana z Ruchem Kamykowym przez wiele lat pełniła służbę jako Komendantka Szczepu 423 WDH i GZ "Dąbrowa" im. Aleksandra Kamińskiego przekazując idee harcerskiego pedagoga. Była dobrym i życzliwym człowiekiem. Jej odejście jest ogromną stratą dla harcerstwa.

 

Druhny i Druhowie!

 

1. Ogłaszam żałobę w Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego trwającą do 21 lutego 2013 r. włącznie.

2. Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn.

3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.

4. Polecam nałożyć czarne opaski na krzyże harcerskie

CZUWAJ !

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

 

 

13.       Inne


13.1.    Z dniem 14 stycznia 2013 po wykonaniu pozytywnym wszystkich punktów próby na stopien Harcerza Orlego przyznaje druhowi Karolowi Ptasznikowi stopień Harcerza Orlego.

 

Czuwaj !

/-/ phm Adam ŻÓRAWSKI