227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 7 maja 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Otwock

im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

 

Rozkaz L. 9 / 2013

 

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam pwd. Katarzynę Kostrzewę z funkcji przewodniczącej Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych. Serdecznie dziękuję za wzorowe pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

 

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1 Mianuję następujące druhny i druhów na członków Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Otwock:

 • hm. Izabela Łabudzka (BOKK) – szefowa ZKK,
 • hm. Magdalena Grodzka (BOKK),
 • hm. Sylwia Rafał (BOKK),
 • phm. Michał Łabudzki,
 • pwd. Piotr Kostrzewa,
 • pwd. Paweł Majkowski.

 

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję Kapitułę Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych i zwalniam z jej składu druhny:

 • pwd. Katarzyna Kostrzewa – przewodnicząca,
 • phm. Kinga Duszyńska – członkini,
 • pwd. Ilona Falińska – Urbaniak – członkini.

Dziękuję Wam za pracę w Kapitule i życzę sukcesów przy kolejnych wyzwaniach.

 

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 33 Drużynę Harcerską.

 

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam druhnę Ilonę Szostak z funkcji drużynowej 33 Drużyny Harcerskiej.

3.3.2. Mianuję druhnę Magdalenę Szeremetę opiekunem 65 Gromady Zuchowej „Mali Globtroterzy".

 

4. Kręgi

4.2. Powołania i rozwiązania kręgów

4.2.1. Rozwiązuję Krąg Instruktorski INSPIRACJE działający przy Komendzie Hufca ZHP w Otwocku.

 

4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.3.1. Zwalniam phm. Kingę Duszyńską z funkcji przewodniczącej Kręgu Instruktorskiego INSPIRACJE.

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 kwietnia 2013 r. zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym druhowi Filipowi Świątkowi - na wniosek zainteresowanego - opiekun phm. Kinga Duszyńska.

 

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 kwietnia 2013 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Milenie Krydowskiej – opiekun hm. Izabela Łabudzka.

 

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 kwietnia 2013 r. zamykam próbę na stopień podharcmistrza z wynikiem negatywnym druhnie Patrycji Zawłockiej - na wniosek zainteresowanej – opiekun hm. Tomasz Grodzki.

 

13. Inne

13.1. Na wniosek szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa nr 50/2012/WPP z dnia 5 marca 2013 r., przyznaję odznakę "Ratownik ZHP" następującym druhnom i druhom:

 • Monika Sierpińska,
 • Paulina Rafał,
 • Agata Galbarska,
 • Gilbert Sokolik.

 

Czuwaj!

 

hm. Tomasz GRODZKI