227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 7 czerwca 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Otwock

im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

 

Rozkaz L. 12 / 2013

 

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Uzupełniam listę uczestników zbiórki wyborczej w dniu 8 czerwca 2013 r. z Hufca Otwock posiadających czynne prawo wyborcze:
1. pwd. Brzeziński Jan – drużynowy 5 DH "Leśni",
2. Janus–Wyglądała Michał - drużynowy 5 DHS „Leśni”.

 

 

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Na wniosek Szefowej Zespołu Kadry Kształcącej powołuję z dniem 7 czerwca 2013 r. Kadrę Kursu Przewodnikowskiego i powołuję w jej skład następujące druhny i druhów:

• hm. Iza Łabudzka – komendantka kursu,
• pwd. Piotr Kostrzewa – z-ca komendantki ds. organizacyjnych,
• hm. Sylwia Rafał – z-ca komendantki ds. programowych,
• hm. Magdalena Grodzka – instruktor programowy,
• phm. Michał Łabudzki – instruktor programowy,
• pwd. Paweł Majkowski – instruktor programowy.

 

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4 czerwca 2013 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Oldze Zaborowskiej – opiekun hm. Izabela Łabudzka.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 18 maja 2013 r. przyjmuję przewodnika Jana Brzezińskiego w poczet instruktorów ZHP.

 

Czuwaj!

 hm. Tomasz GRODZKI