227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 20 czerwca 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 13 / 2013

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Nadaję 77 Drużynie Harcerskiej działającej w Szczepie NIE nazwę „Niezwyczajni”.

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję 3 Gromadę Zuchową „Zawiszątka”.
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą w Szczepie NIE i nadaję jej numer 77.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam druhnę Wiktorię Gałecką z funkcji drużynowej 3 Gromady Zuchowej „Zawiszątka”.
3.3.2. Zwalniam druha Filipa Świątka z funkcji drużynowego 7 Drużyny Harcerskiej „Burza”. Dziękuję Filipowi za czas dobrze pełnionej służby.
3.3.3. Mianuję druhnę Agnieszkę Jabrzyk drużynową 7 Drużyny Harcerskiej „Burza”.
3.3.4. Mianuję druhnę Dominikę Rodenko opiekunem 7 Drużyny Harcerskiej „Burza”.

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 14 czerwca 2013 r. przyjmuję przewodniczkę Aleksandrę Mądrą w poczet instruktorów ZHP.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI