227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 14 września 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 15 / 2013

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Władysława Setniewskiego z funkcji Szefa Zespołu Historycznego Hufca.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Adama Żórawskiego Administratorem IT Hufca.
2.2.2. Mianuję pwd. Marcina Michalczyka szefem Zespołu Historycznego Hufca.

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Nadaję 8 Drużynie Harcerskiej działającej przy Klubie Osiedlowym „Batory” w Otwocku imię „Szara Łatka”.

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. W związku z zaprzestaniem działalności rozwiązuję Harcerski Klub Łączności „Pająk”.
3.2.2. Otwieram okres próbny drużynie harcerzy działającej przy Kościele w Świdrze (Szczep Świder).
3.2.3. Otwieram okres próbny drużynie starszoharcerskiej działającej przy Kościele w Michalinie (Szczep Józefów).
3.2.4. Otwieram okres próbny Harcerskiemu Klubowi Muzycznemu „Sobotnie Śpiewanie” działającego przy Hufcu.
3.2.5. Zmieniam nazwę 69 Drużyny Harcerskiej „Zarzewie” na 69 Drużyna Harcerek „Zarzewie”.
3.2.6. Zmieniam nazwę 7 Drużyny Harcerskiej „Burza” na 7 Drużyna Starszoharcerska „Burza”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam Pawła Kowalskiego z funkcji szefa Harcerskiego Klubu Łączności „Pająk”.
3.3.2. Mianuję Eryka Marciniaka drużynowym próbnej drużyny harcerzy (Szczep Świder).
3.3.3. Mianuję Bartka Dębeckiego drużynowym próbnej drużyny starszoharcerskiej (Szczep Józefów).
3.3.4. Mianuję Mateusza Tratkiewicza opiekunem próbnej drużyny harcerzy (Szczep Świder).
3.3.5. Mianuję Jana Kostrzewę opiekunem próbnej drużyny starszoharcerskiej (Szczep Józefów).
3.3.6. Mianuję Macieja Figata szefem Harcerskiego Klubu Muzycznego „Sobotnie Śpiewanie”.

5. Szczepy, związki drużyn
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn
5.2.1. Powołuję Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych – Abstrakcyjna Nastolarnia (SzczepAN), w skład którego wchodzą następujące gromady i drużyny:

  • 65 Gromada Zuchowa „Mali Globtroterzy”,
  • 7 DHS „Burza”,
  • 8 DH „Szara Łatka”,
  • 8 DHS im. Jana Piwnika – Majora Ponurego,
  • Harcerski Klub Muzyczny „Sobotnie Śpiewanie”.

5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam phm. Roberta Majewskiego z funkcji komendanta szczepu „Nie”.
5.3.2. Mianuję pwd. Marcina Michalczyka komendantem szczepu „Nie”.
5.3.3. Mianuję phm. Pawła Majkowskiego komendantem szczepu „Abstrakcyjna Nastolarnia”.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI