227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 8 października 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 16 / 2013

 

 

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję Izabelę Michalczyk namiestniczką starszoharcerską.
2.2.2. Powołuje Zespół ds. Wychowania Duchowego w składzie:

 • Izabela Michalczyk – szef zespołu,
 • ks. Paweł Dobrzyński SAC – kapelan hufca,
 • Jakub Pacuła – zastępca szefa zespołu,
 • Aleksandra Mądra,
 • Michał Łabudzki,
 • Filip Świątek,
 • Grzegorz Koprukowiak.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zwalniam Jana Kostrzewę z funkcji opiekuna próbnej drużyny starszoharcerskiej (Szczep Józefów).
3.2.2. Mianuję Jakuba Pacułę opiekunem próbnej drużyny starszoharcerskiej (Szczep Józefów).
3.2.3. Zamykam okres próbny z wynikiem negatywnym i rozwiązuję próbną drużynę starszoharcerską (Szczep Świder).
3.2.4. Zmieniam nazwę 69 Drużyny Wędrowniczej Azymut na 69 Drużynę Starszoharcerską Azymut.
3.2.5. Powołuję Harcerski Klub Łączności Pająk działający przy Komendzie Hufca.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam Tomasza Lutoborskiego z funkcji drużynowego próbnej drużyny starszoharcerskiej (Szczep Świder).
3.3.2. Zwalniam Martynę Muchę z funkcji drużynowej 69 Drużyny Starszoharcerskiej Azymut.
3.3.3. Mianuję Tomasza Lutoborskiego drużynowym 69 Drużyny Starszoharcerskiej Azymut.
3.3.4. Mianuję phm. Tomasza Lubasa szefem Harcerskiego Klubu Łączności Pająk.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2012/2013 następującym druhnom i druhom:

 • pwd. Dominika Rodenko
 • phm. Michał Łabudzki
 • hm. Izabela Łabudzka
 • pwd. Tomasz Kępka
 • hm. Urszula Bugaj
 • hm. Sylwia Rafał
 • pwd. Piotr Kostrzewa
 • phm. Robert Majewski
 • pwd. Beata Bany
 • pwd. Michał Bany
 • pwd. Beata Bednarczyk
 • pwd. Jan Brzeziński
 • pwd. Katarzyna Buczyńska
 • pwd. Kinga Duszyńska
 • pwd. Tomasz Dyk
 • pwd. Ilona Falińska – Urbaniak
 • hm. Magdalena Grodzka
 • phm. Mirosław Grodzki
 • pwd. Przemysław Janczuk
 • pwd. Piotr Jaworski
 • pwd. Agnieszka Kierzkowska
 • hm. Janusz Komorowski
 • pwd. Tomasz Kuczyński
 • pwd. Agnieszka Lis
 • pwd. Jerzy Lis
 • phm. Łukasz Lutoborski
 • phm. Paweł Majkowski
 • pwd. Aleksandra Mądra
 • pwd. Karolina Ptasznik
 • pwd. Karolina Śluzek
 • pwd. Anna Worch
 • phm. Adam Żórawski

 

 

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI