227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 

 

Otwock, 21 października 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 17 / 2013

1. Zarządzenia i informacje

 

1.2. Informacje
1.2.1 Podaję do wiadomości uchwałę nr 1 Komisji Rewizyjnej Hufca z dnia 12 października 2013 r. w sprawie powołania do swojego składu druhny pwd. Anny Pobudkiewicz.

1.2.2 Informuję o decyzji komendy hufca z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca na dzień 23 listopada 2013 r. na godzinę 15:00. Zjazd odbędzie się w Otwocku, przy ul. Poniatowskiego 10.

Podaję wykaz osób biorących udział w zjeździe z głosem decydującym:

1. Alicja Bąk – drużynowa 3 DH "Zawiszacy",
2. phm. Bany Michał – drużynowy 123 DHS „Wędrowne Ptaki”,
3. pwd. Brzeziński Jan – drużynowy 5 DH "Leśni",
4. hm. Bugaj Urszula – członkini Komendy Hufca, naczelnik Poczty Harcerskiej nr 75, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
5. Dębecki Bartek - drużynowy próbnej DHS (Szczep Józefów),
6. Dobrzyński Paweł - kapelan hufca,
7. pwd. Falińska-Urbaniak Ilona – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
8. Figat Maciej - szef Harcerskiego Klubu Muzycznego „Sobotnie Śpiewanie”,
9. hm. Grodzka Magdalena – członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
10. hm. Grodzki Mirosław – komendant szczepu Józefów,
11. hm. Grodzki Tomasz – komendant hufca, przewodniczący Kręgu Instruktorskiego „30 Plus”, członek Komisji Stopni Instruktorskich,
12. Jabrzyk Agnieszka – drużynowa 7 DHS,
13. pwd. Janczuk Przemysław - drużynowy 77 DH "Niezwyczajni"
14. Janus–Wyglądała Michał - drużynowy 5 DHS „Leśni”
15. pwd. Jaworski Piotr – członek komisji rewizyjnej hufca,
16. Juszczyńska Klaudia – drużynowa 55 DH "Leśni"
17. pwd. Kępka Tomasz - zastępca komendanta hufca do spraw kwatermistrzowskich,
18. hm. Komorowski Janusz – przewodniczący Kręgu Seniorów „Sosna”,
19. Kostrzewa Jan - drużynowy 35 DW "Legendarni"
20. pwd. Kostrzewa Piotr - członek Komendy Hufca, członek Zespołu Kadry Kształcącej,
21. phm. Lubas Tomasz - szef Harcerskiego Klubu Łączności "Pająk",
22. phm. Lutoborski Łukasz – komendant Szczepu Świder,
23. Lutoborski Tomasz – drużynowy 69 DHS "Azymut",
24. hm. Łabudzka Izabela – zastępca komendanta hufca do spraw pracy z kadrą, szefowa Zespołu Kadry Kształcącej, przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich,
25. phm. Łabudzki Michał – zastępca komendanta hufca do spraw programowych, członek Zespołu Kadry Kształcącej,
26. pwd. Łysik Aleksandra – drużynowa PDH,
27. phm. Majkowski Paweł - drużynowy 8 DH "Szara Łatka", drużynowy 8 DHS im. Jana Piwnika - Majora Ponurego, komendant szczepu „Abstrakcyjna Nastolarnia”, członek Zespołu Kadry Kształcącej,
28. phm. Majewski Robert - komendant bazy obozowej w Przerwankach,
29. Marciniak Eryk - drużynowy próbnej DH (Szczep Świder),
30. pwd. Mądra Aleksandra – drużynowa 69 DH "Zarzewie",
31. pwd. Michalczyk Izabela – drużynowa 77 DHS, namiestniczka starszoharcerska, szef Zespołu ds. Wychowania Duchowego,
32. pwd. Michalczyk Marcin – drużynowy 77 DW, komendant szczepu "Nie", szef zespołu historycznego hufca,
33. Lutoborski Tomasz – drużynowy 69 DHS "Azymut",
34. Nosowska Antonina – drużynowa 69 GZ "Widnokrąg",
35. pwd. Pobudkiewicz Anna - członkini komisji rewizyjnej hufca,
36. pwd. Ptasznik Karolina – członkini komisji rewizyjnej hufca, drużynowa 5 GZ "Leśne Ludki",
37. hm. Rafał Sylwia – członkini Komendy Hufca, członkini Zespołu Kadry Kształcącej, członkini Komisji Stopni Instruktorskich,
38. pwd. Rodenko Dominika - skarbnik hufca,
39. Sierpińska Monika – drużynowa 65 GZ,
40. Śluzek Łukasz - kwatermistrz hufca,
41. Trzaskowski Maciej – szef Harcerskiego Klubu Ratowniczego,
42. phm. Żórawski Adam - administrator IT Hufca,

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Przyznaję 123 Drużynie Harcerskiej „Wędrowne Ptaki” miano Drużyny Specjalnościowej w specjalności Turystyka i zatwierdzam program zamierzeń drużyny na rok 2013/2014.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 października 2013 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny:
- Aleksandra Łysik (opiekun Łukasz Lutoborski),
- Izabela Michalczyk (opiekun Łukasz Lutoborski).

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21 października 2013 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Bartkowi Dębeckiemu (opiekun hm. Sylwia Rafał).

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 16/2013 z dnia 8 października 2013r. w punkcie 8.1. błędnie podano stopnie instruktorskie niżej wymienionych instruktorów:
- phm. Michał Bany
- hm. Karolina Śluzek
- phm. Kinga Duszyńska
- phm. Tomasz Kuczyński
- phm. Jerzy Lis
- hm. Mirosław Grodzki
Za pomyłkę przepraszam.

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI