227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

Otwock, 5 kwietnia 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Otwock

im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

 

Rozkaz L. 8 / 2013

 

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 4/2013 z dnia 13 marca 2013 r.:

 

Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Otwock, który odbył się w dniu 16.02.2013 r. Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Otwock wybrał Komendę Hufca w składzie:

hm. Tomasz GRODZKI – Komendant

Dominika RODENKO – Skarbnik

phm. Michał ŁABUDZKI – Zastępca Komendanta do spraw programowych

hm. Izabela ŁABUDZKA – Zastępca Komendanta do spraw pracy z kadrą

pwd. Tomasz KĘPKA – Zastępca do spraw kwatermistrzowskich

hm. Urszula BUGAJ – Członkini Komendy Hufca

hm. Sylwia RAFAŁ - Członkini Komendy Hufca

pwd. Piotr KOSTRZEWA – Członek Komendy Hufca

 

 

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam Karola Ptasznika z funkcji komendanta bazy obozowej w Przerwankach.

2.1.2. Zwalniam Piotra Sierpińskiego z funkcji kwatermistrza hufca.

2.1.3. Zwalniam pwd. Karolinę Taniewicz z funkcji namiestnika zuchowego.

2.1.4. Zwalniam pwd. Pawła Majkowskiego z funkcji namiestnika harcerskiego.

2.1.5. Zwalniam Marcina Michalczyka z funkcji namiestnika harcerzy starszych i wędrowników.

 

Dziękuję wszystkim za pełnioną służbę i życzę satysfakcji w dalszej  służbie instruktorskiej.

 

2.2. Mianowania  w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję phm. Roberta Majewskiego komendantem bazy obozowej w Przerwankach.

2.2.2. Mianuję Łukasza Śluzka kwatermistrzem hufca.

 

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję zespół kwatermistrzowski hufca w składzie:

• pwd. Tomasz Kępka – szef zespołu,

• Łukasz Śluzek – kwatermistrz hufca,

• Piotr Sierpiński – zastępca kwatermistrza,

• phm. Robert Majewski – komendant bazy obozowej,

• Karol Ptasznik – zastępca komendanta bazy obozowej.

 

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Nadaję 8 drużynie harcerzy starszych działającej przy klubie osiedlowym Batory imię Jana Piwnika - Majora Ponurego.

 

3.2. Zmiany organizacyjne

 

3.2.1. Zamykam okres próbny gromadzie zuchowej działającej w Świdrze i nadaję jej numer 69 i nazwę Widnokrąg (drużynowa Antonina Nosowska).

 

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 27 stycznia 2013 r. przyjmuję przewodnika Przemysława Janczuka w poczet instruktorów ZHP.

 

Czuwaj!

 

hm. Tomasz GRODZKI