227792373  
hufiec@otwock.zhp.pl

Poniatowskiego 10
05-400 Otwock

 Otwock, 22 kwietnia 2014 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Otwock
im. Roju SOSNY Szarych Szeregów

Rozkaz L. 4 / 2014

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuje druhnę Monikę Sierpińską namiestniczką zuchową.
2.2.2. Mianuję phm. Pawła Majkowskiego namiestnikiem harcerskim.
2.2.3. Mianuję pwd. Jana Kostrzewę namiestnikiem wędrowniczym.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Jana Brzezińskiego z funkcji drużynowego 5 drużyny harcerskiej LEŚNI.
3.3.2. Mianuję druha Marcina Janusa-Wyglądała na funkcję drużynowego 5 drużyny harcerskiej LEŚNI.

7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 11 kwietnia 2014 r. przyjmuję przewodnika Jana Kostrzewę, przewodnika Mateusza Cicheckiego i przewodnika Karola Ptasznika w poczet instruktorów ZHP.

13. Inne
13.1. Otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczpospolitej pwd. Karolowi Ptasznikowi (opiekun próby hm. Tomasz Grodzki).
13.2. Na wniosek Rady 35 Drużyny Wędrowniczej Legendarni z dnia 28 marca 2014 r. otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczpospolitej pwd. Janowi Kostrzewa (opiekun próby hm. Izabela Łabudzka).

Czuwaj!

hm. Tomasz GRODZKI